Hà Nội: 4 chỉ tiêu tổng hợp không đạt kế hoạch

(ĐTTCO) - Thành phố khẳng định mặc dù kinh tế tăng trưởng cao nhất nhất trong 6 năm gần đây, đạt 8,03% nhưng vẫn là mức thấp hơn kế hoạch.

 Hà Nội: 4 chỉ tiêu tổng hợp không đạt kế hoạch ảnh 1

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, đánh giá về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2016,  Thành phố khẳng định mặc dù kinh tế tăng trưởng cao nhất nhất trong 6 năm gần đây, đạt 8,03% nhưng vẫn là mức thấp hơn kế hoạch đề ra.

Đồng tình với những kết quả, đánh giá cũng như những hạn chế, yếu kém đã được nêu trong báo cáo phát triển kinh tế xã hội của UBND Thành phố. HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố phân tích, làm rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan đối với 8/20 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, nhất là 4 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp; báo cáo rõ hơn kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016 gắn với tái cơ cấu kinh tế, kết quả đối thoại, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển nông nghiệp và nông thôn theo nghị quyết của HĐND Thành phố; báo cáo rõ hơn công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông; nguyên nhân chưa hoàn thành chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo...

Giải trình làm rõ thêm về 4 chỉ tiêu tổng hợp không đạt kế hoạch, là tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), kim ngạch xuất khẩu, GRDP bình quân đầu người và chỉ tiêu về thu nhập.

Ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư Hà Nội cho biết, đầu tư xã hội không đạt có các nguyên nhân theo đánh giá của Cục Thống kê  năm 2016 vốn đầu tư khu vực nhà nước tăng 7,1% đây là mức thấp hơn so với kế hoạch đặt ra. Vốn FDI thực hiện chỉ tăng 2,4% (thấp hơn kế hoạch). Vốn đầu tư xã hội khu vực ngoài nhà nước, mặc dù là nguồn vốn tăng khá nhất trong các nguồn vốn thực hiện năm 2016, tuy nhiên không gánh nổi phần tăng trưởng thấp.

Toàn bộ kết quả vốn đầu tư xã hội thực hiện năm 2016 chính là kết quả thu hút vốn của các năm 2014 - 2015, trong khi đó vốn  thu hút của 2 năm này thấp hơn nhiều so với năm nay. Đây là lý do chính dẫn đến nguồn vốn đầu tư xã hội của Thành phố mặc dù đặt ra chỉ tiêu 11 -12% nhưng chỉ đạt 10%.

Theo ông Nguyễn Văn Tứ, chỉ tiêu thứ 2 chưa đạt là chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu có những nguyên nhân sau: Qua đánh giá của các ngành công thương, hải quan “Chúng tôi thấy rằng xu hướng chung về xuất khẩu của Việt Nam giảm, đặc biệt là 2 thành phố lớn đầu tầu TP HCM và Hà Nội lại giảm sâu nhất so với các tỉnh thành khác. Do xu hướng của 2 thành phố đang đẩy mạnh đô thị hóa nhiều hơn công nghiệp hóa".

Bênh cạnh đó  xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng thấp. Khu vực FDI này, thời kỳ 2011 02015  là đầu tầu của lĩnh vực xuất khẩu, nguồn vốn luôn đạt trên 50% thì năm nay chỉ tăng 0,7%. Ngoài ra, tăng trưởng ngành công nghiệp của Thành phố cũng không đạt chỉ tiêt đặt ra.

Trong khi công nghiệp là nền tảng tạo ra nguồn thu chính cho xuất khẩu do chúng ta không xuất khẩu được dịch vụ, nông nghiệp, nên gần như qui luật công nghiệp tăng trưởng chậm không đạt sẽ kéo theo xuất khẩu không đạt.

Cùng đó, một số nhóm ngành đạt tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của Thành phố như nông sản hàng dệt may, linh kiện máy tính, xăng dầu tạm nhập tái xuất năm 2016 cũng giảm mạnh. Chính đây là những nguyên nhân chính dẫn đến chỉ tiêu xuất khẩu đặt ra tương đối cao 7-8% nhưng kết quả đạt được chỉ 0,6%.

Về chỉ tiêu thứ 3 tăng trưởng GRDP không đạt kế hoạch đặt ra, chỉ đạt 8,03%. Theo ông Nguyễn Văn Tứ có một nguyên nhân kỹ thuật “Chúng ta đặt chỉ tiêu này cho năm 2016 tăng so với khả năng thực tế có thể thực hiện.

Giai đoạn 2016-2020 đặt mục tiêu là 8,5%-9% cho cả giai đoạn 5 năm nhưng năm 2016 cũng lại đặt luôn mục tiêu tăng trưởng 8,5-9%, trong khi năm 2016 là nằm đầu của kế hoạch chỉ mang tính khởi động nên không đạt được tăng trưởng bằng mức tăng chung của cả kỳ 2016-2020. Tăng trưởng vốn đầu tư xã hội, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu công nghiệp, tăng trưởng nông nghiệp không đạt kế hoạch là 4 lý do khiến  tăng trưởng GRDP không đạt”.

Chỉ tiêu thứ 4 không đạt kế hoạch, đó là GRDP bình quân tính theo đầu người. Ông Nguyễn Văn Tứ cho biết, theo tính toán đến năm 2016, giá trị GRDP của thành phố Hà Nội giá so sánh đạt 478,2 nghìn tỷ, so giá thực tế 597 nghìn tỷ chia theo số dân đạt 79,4% không đạt so kế hoạch đặt ra 85 -87 triệu đồng/đầu người. Đây là một quy luật nếu tăng GRDP không đạt kế hoạch thì đương nhiên GRDP theo đầu người cũng không đạt.

Một lý do nữa, theo tính toán của Cục Thống kê khi xây dựng chỉ tiêu GRDP năm 2016 được tính theo cách tính cũ của thời kỳ 2011-2015.Theo thời kỳ đó thu nhập tính theo đầu người của người dân Hà Nội theo cách tính cũ ít nhất là 77,1 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi tính toán theo cách mới thì chỉ đạt 73,8 triệu đồng. Đây thực tế là một khoảng cách rất lớn trong bối cảnh tăng trưởng không đạt yêu cầu.

Theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội trong năm 2017 là tiếp tục cải thiện môi trường đầy tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng. Thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế.

Làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. HĐND thành phố đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong năm tới.

Các chỉ tiêu chủ yếu được nêu rõ. Nhóm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 8,5-9%, trong đó dịch vụ đạt từ 8,25-8,80%, công nghiệp - xây dựng đạt 9,55-10%, nông nghiệp đạt 3,5-4%; GRDP bình quân đầu người đạt 86-88 triệu đồng; Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển đạt 11-12%; Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt 4-5%.

VOV.VN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất