Giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 đợt 3

(ĐTTCO) - Thủ tướng vừa giao các bộ và các tỉnh danh mục dự án và kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 (đợt 3) theo ngành, lĩnh vực, trong đó Trung ương 120 tỷ đồng, các địa phương 5.311,7 tỷ đồng. 

Giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 đợt 3

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư quyết định giao các bộ và UBND các tỉnh danh mục và chi tiết mức vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 (đợt 3) cho các dự án; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ năm 2017; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.
Căn cứ kế hoạch được giao, các bộ, UBND các tỉnh giao hoặc thông báo kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 (đợt 3) gồm danh mục và mức vốn cụ thể của từng dự án cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện; báo cáo kết quả giao, thông báo kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 (đợt 3) gửi Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30-11-2017.


T.Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất