GDP TPHCM gấp 1,7 lần bình quân cả nước

Ngày 1/12, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đã chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX nhằm thảo luận, thông qua Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, thu-chi ngân sách thành phố năm nay và bàn kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012.

GDP TPHCM gấp 1,7 lần bình quân cả nước ảnh 1 

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, phát triển kinh tế hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với yêu cầu, đặc điểm của thành phố.

Ông nhấn mạnh cần thực hiện tốt việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; tích cực huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Mặt khác, cần nỗ lực thực hiện các biện pháp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, giảm 10% tai nạn giao thông so với năm trước; đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội…

Theo đánh giá chung, TPHCM đã thực hiện nghiêm túc Thông báo Kết luận 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 11 của Chính phủ, đã xây dựng nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo phù hợp với điều kiện đặc thù của thành phố, góp phần cùng cả nước thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện nhiều biện pháp phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Trong năm nay, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn thành phố ước đạt 514.635 tỷ đồng, tăng 10,3%, ước gấp hơn 1,7 lần so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Trong đó khu vực dịch vụ chiếm 53% GDP và tăng 10,8%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 46% GDP và tăng 9,9%, khu vực nông nghiệp chiếm 1% GDP và tăng 5%.

Thành phố xác định mục tiêu tổng quát của năm 2012 là góp phần cùng cả nước vượt qua mọi thử thách, ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng phù hợp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, tập trung cải cách hành chính, phòng ngừa tham nhũng, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Hội nghị đã tập trung trao đổi, bàn bạc phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố năm 2012. Theo đó, về kinh tế, thành phố tập trung phát triển 9 nhóm, ngành dịch vụ chủ yếu có tiềm năng và là thế mạnh của thành phố, bảo đảm khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn; đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo hướng xây dựng nền nông nghiệp gắn liên với đặc trưng của một đô thị lớn.

Thành phố sẽ huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững; tiếp tục đầu tư phát triển y tế, giáo dục-đào tạo, văn hóa, khoa học-công nghệ, chăm lo thực hiện tốt an sinh xã hội và giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội; triển khai thực hiện hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị; tăng cường quốc phòng-an ninh, tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Hội nghị cũng đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2012. Về kinh tế, thành phố phấn đấu GDP đạt mức tăng trưởng 10%, GDP bình quân đầu người đạt 3.600 USD; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 17-18%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng 36-38% GDP...

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất