GDP năm 2016 ước tăng 6,21%

(ĐTTCO) - Số liệu thống kê kinh tế xã hội 2016 được Tổng cục Thống kê công bố sáng 28 - 12 tại Hà Nội cho thấy, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015. Trong đó, quý I tăng 5,48%, quý II tăng 5,78%, quý III tăng 6,56%, quý IV tăng 6,68%. Mức tăng trưởng năm nay thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra.

 GDP năm 2016 ước tăng 6,21% ảnh 1

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thì trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biển diễn biến phức tạp thì đạt được mức tăng trưởng 6,21% là một thành công. Kết quả này phản ánh hiệu quả của các biện pháp, giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời trong điều hành kinh tế xã hội năm 2016.

Trong mức tăng trưởng  6,21% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,36%, đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,57%, đóng góp 2,59 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,98%, đóng góp 2,67 điểm phần trăm. Điểm đáng lưu ý của năm 2016 là khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng trưởng thấp nhất trong 5 năm gần đây. Năm 2015 khu vực này tăng trưởng 2,41%, năm 2014 tăng 3,44%, năm 2013 tăng 2,63%, năm 2012 tăng 2,92%, và năm 2011 tăng 4,23%.

Cũng theo Tổng cục Thống kế, quy mô nền kinh tế năm 2016 theo giá hiện hành đạt 4.502,7 nghìn tỷ đồng, GDP bình quân đầu người ước đạt 48,6 triệu đồng, tương đương 2.215 USD, tăng 106 USD so với năm 2015. Về cơ cấu nền kinh tế năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 16,32%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 32,72%; khu vực dịch vụ chiếm 40,92%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,04%.

Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu trên 21 tỷ USD

Số liệu được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa tính chung cả năm 2016 xuất siêu 2,68 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 21,02 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 23,70 tỷ USD. Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2016 ước đạt 175,9 tỷ USD, tăng 8,6% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 50,0 tỷ USD, tăng 4,8%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 125,9 tỷ USD, tăng 10,2%.

Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2016 đạt 179,2 tỷ USD, tăng 10,6% so với năm 2015. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2016 ước đạt 173,3 tỷ USD, tăng 4,6% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 71,1 tỷ USD, tăng 4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 102,2 tỷ USD, tăng 5,1%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2016 đạt 183 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2015.

Chi đầu tư phát triển năm 2016 bằng 16,7% tổng chi NSNN

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến thời điểm 15-12-2016 theo Tổng cục Thống kê ước đạt 943,3 nghìn tỷ đồng, bằng 93% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 744,9 nghìn tỷ đồng, bằng 94,9%; thu từ dầu thô đạt 37,7 nghìn tỷ đồng, bằng 69,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 156,2 nghìn tỷ đồng, bằng 90,8%.

Tổng chi NSNN cùng kỳ ước đạt 1.135,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,2% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 190,5 nghìn tỷ đồng, bằng 74,7%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 786 nghìn tỷ đồng, bằng 95,4%; chi trả nợ và viện trợ đạt 150,3 nghìn tỷ đồng, bằng 96,9%.

Như vậy trong năm 2016, chi NSNN vượt thu khoảng 192,2 nghìn tỷ đồng, khoản vượt chi này lớn hơn mức chi cho đầu tư phát triển cả năm khoảng 2 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu chi NSNN năm 2016 cũng cho thấy, chi cho đầu tư phát triển trong năm rất thấp, chiếm khoảng 16,7% tổng chi NSNN. Trong khi chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính chiếm khoảng 69,2 tổng chi NSNN trong năm.

Số DN thành lập mới đạt mức kỷ lục

Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung cả năm 2016, số DN đăng ký thành lập mới đạt mức kỷ lục với 110,1 nghìn DN, tăng 16,2% so với năm 2015. Tổng vốn đăng ký thành lập mới đạt 891,1 nghìn tỷ đồng, tăng 48,1%. Nếu tính cả 1.629,8 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN đang hoạt động thì tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm 2016 đạt 2.520,9 nghìn tỷ đồng.

Số vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới năm 2016 đạt 8,1 tỷ đồng, tăng 27,5% so với năm trước. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong năm 2016 là 1.268 nghìn người, bằng 86,1% năm 2015. Bên cạnh đó, trong năm 2016 có 26.689 DN quay trở lại hoạt động, tăng 24,1% so với năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động cả năm đạt gần 136,8 nghìn DN.

Về hu hướng kinh doanh của DN, kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV năm 2016 cho thấy có 80,6% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý IV ổn định và tốt hơn quý trước, 41,2% số DN đánh giá tốt lên, 39,4% số DN đánh giá ổn định và 19,4% số DN đánh giá còn gặp khó khăn.

Dự báo trong quý I năm 2017, có 81,1% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và tốt lên, trong đó có 42,6% số DN đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 38,5% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và chỉ có 18,9% số DN dự báo sẽ khó khăn hơn.

Đăng Tuân

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giá điện thiếu minh bạch

Giá điện thiếu minh bạch

(ĐTTCO)-Những ngày qua, nhiều người dân phản ánh tình trạng hóa đơn thanh toán tiền điện của gia đình tăng cao từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng trên mỗi hộ. Điều này gây nên bức xúc trong dư luận khi nhiều người nhận định đây là mức tăng không hợp lý.