Dự thảo sửa đổi quy định chế độ tiền lương

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nâng tỷ lệ người được nâng bậc lương trước thời hạn

Dự thảo sửa đổi quy định chế độ tiền lương ảnh 1

Bộ Nội vụ cho biết, một trong những bất cập theo quy định hiện hành là tỷ lệ xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc còn thấp.

Cụ thể, Điểm a, Khoản 2 Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định: “Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng 1 bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng…

Trong đó, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong 1 năm không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị”.

Để phù hợp với thực tế, Bộ Nội vụ đề xuất nâng tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong 1 năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

Thống nhất phụ cấp lãnh đạo Cục thuộc Bộ

Mặt khác theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì Cục thuộc Bộ có 3 loại với mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo khác nhau (Cục trưởng loại I có hệ số phụ cấp 1,25; Cục trưởng loại II phụ cấp 1,1 và Cục trưởng loại III có hệ số 1,0). Đến nay theo quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP thì Cục thuộc Bộ không xếp loại I, II, III mà chỉ có 1 loại.

Do vậy, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi Khoản 4 Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước; cơ quan, đơn vị quân đội nhân dân và công an nhân dân như sau:

Bổ sung Bảng nâng lương đối với sĩ quan cấp tướng

Cũng trong dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung “Bảng nâng lương đối với sĩ quan cấp tướng thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân”.

Theo đó, sĩ quan cấp tướng đủ 4 năm giữ cấp hàm hiện hưởng mà không được thăng quân hàm thì được nâng lương như sau: Đối với cấp bậc quân hàm Đại tướng, nâng từ hệ số 10,40 lên 11,00. Còn đối với cấp bậc Thượng tướng, đề xuất nâng từ hệ số 9,80 lên 10,40; đối với cấp bậc quân hàm Trung tướng, nâng từ hệ số 9,20 lên 9,80 và Thiếu tướng được nâng từ hệ số 8,6 lên 9,20.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cẩn trọng “bẫy nợ” tín dụng tiêu dùng

Cẩn trọng “bẫy nợ” tín dụng tiêu dùng

(ĐTTCO) - Tín dụng tiêu dùng (TDTD) luôn được xem là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, bởi tính tác động tích cực mang tính đa chiều của nó đối với các bên có liên quan, bao gồm các  tổ chức tín dụng (TCTD), người tiêu dùng và nền kinh tế nói chung. Với vai trò quan trọng này, đòi hỏi phải có chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của TDTD tại Việt Nam.