DNNN đầu tư 500.000 tỷ đồng cho phát triển

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2013, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước dự kiến sẽ chi cho đầu tư phát triển khoảng 507.000 tỷ đồng, tăng 32,4% so với thực hiện năm 2012.  

DNNN đầu tư 500.000 tỷ đồng cho phát triển ảnh 1
Phân theo nhóm ngành, các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương tiếp tục có kế hoạch đầu tư chiếm tỷ trọng cao nhất (46,6%), tiếp sau đó là các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải (34,5%).

Về mức tăng trưởng kế hoạch đầu tư so với thực hiện năm 2012, các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải và Bộ NNPTNT có mức tăng cao, lần lượt là 65% và 45,9%.

Đối với 8 tập đoàn kinh tế nhà nước, dự kiến tổng vốn đầu tư năm 2013 là trên 274.000 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm 2012, chiếm 50,7% kế hoạch đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2013. Trong đó, các tập đoàn: Điện lực, Dầu khí, Viễn thông quân đội tiếp tục là những đơn vị có mức kế hoạch đầu tư lớn.

Trong năm 2012, tình hình đầu tư của 78 tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện đạt 382.754 tỷ đồng, nhiều đơn vị có số thực hiện thấp so với số kế hoạch là: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (đạt 57% kế hoạch), Tổng Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (đạt 41,57% kế hoạch), Tập đoàn Dệt may Việt Nam (44,58% kế hoạch), Tổng Công ty Giấy Việt Nam đạt (27,7% kế hoạch), Tổng Công ty Mía đường I (7,11% kế hoạch)…

Việc thực hiện đầu tư phát triển năm 2012 không đạt kế hoạch chủ yếu do doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn, đặc biệt là các nguồn vốn vay do mức lãi suất ngân hàng vẫn cao và khó tiếp cận; nhiều dự án bị chậm tiến độ do "vướng" ở khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng…

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất