Đến năm 2020 giảm đến 50% lượng xe ô tô công

(ĐTTCO)-Chính phủ đưa ra giải pháp, sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ và các chính sách khác; siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm quy định trong quản lý tài sản công; tổ chức sắp xếp, xử lý xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức; phấn đấu đến năm 2020 giảm 30%-50% lượng xe ô tô công. 

Đến năm 2020 giảm đến 50% lượng xe ô tô công

Theo Báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) năm 2018 do Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa trình bày tại phiên họp của UBTVQH chiều 12-4, trong năm 2018, nhiều chính sách về tài chính, thuế, ngân sách nhà nước (NSNN) được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan được đẩy mạnh, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Chi NSNN được kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, công tác thu NSNN ở 2 địa phương (Bình Dương, Đồng Nai) không đạt dự toán, chủ yếu do nguyên nhân khách quan. Công tác chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế, gian lận trong hoàn thuế, xử lý thu hồi nợ đọng thuế có những chuyển biến tích cực, song chưa đạt kết quả như mong muốn, do nhiều nguyên nhân nên số thuế nợ đọng còn lớn chủ yếu là các khoản nợ không còn khả năng thu hồi và các khoản tiền phạt, tiền chậm nộp chiếm tới 68,5% tổng số tiền thuế nợ; số nợ thuế, phí và nợ các khoản thu về đất chiếm 31,5% tổng số tiền thuế nợ. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong năm 2018 phát hiện nhiều đơn vị sử dụng kinh phí NSNN sai chế độ…
“Bên cạnh những bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt THTKCLP, vẫn còn tình trạng lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện nghiêm túc, như: chậm ban hành Chương trình THTKCLP năm 2018; chậm báo cáo kết quả THTKCLP năm 2018 (đến ngày 8-4-2019 Bộ Tài chính chưa nhận được báo cáo của 3 địa phương: Bạc Liêu; Bình Phước; Quảng Ninh); chưa thực hiện Thông tư số 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về đánh giá kết quả THTKCLP trong chi thường xuyên”, ông Đinh Tiến Dũng điểm danh khá cụ thể.

Một số nhiệm vụ, giải pháp cũng đã được Chính phủ nêu rõ trong Báo cáo, theo đó sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ và các chính sách khác; siết chặt kỷ luật tài chính - NSNN. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; từng bước thu hẹp phạm vi sử dụng nợ công. Thực hiện nghiêm quy định trong quản lý tài sản công; tổ chức sắp xếp, xử lý xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức; phấn đấu đến năm 2020 giảm 30%-50% lượng xe ô tô công. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng, khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, tài nguyên, khoáng sản là giải pháp quan trọng khác; đồng thời với việc tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất; nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 41,85%...

Chính phủ cũng cam kết tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; xử lý dứt điểm tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước…

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ và tăng cường thanh tra, kiểm tra THTKCLP trong các lĩnh vực; đặc biệt là xử lý nghiêm, công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm.

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất