Đề xuất quy định BHYT là bắt buộc

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), Bộ Y tế đề xuất quy định: “Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với mọi đối tượng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện”.

Đề xuất quy định BHYT là bắt buộc ảnh 1
Bộ Y tế cho biết, đề xuất trên nhằm xác định rõ các đối tượng “bắt buộc phải tham gia” để thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân thì phải bắt buộc tham gia theo Luật.

Hiện nay, Nhà nước có chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên. Riêng trong 2 năm 2011-2012, ngân sách Nhà nước đã bố trí gần 24.000 tỷ đồng để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên. Kết quả là 29 triệu lượt người nghèo được cấp thẻ BHYT miễn phí.

4 nhóm theo trách nhiệm đóng BHYT

Bộ Y tế cũng đề xuất thay đổi việc quy định từ 25 nhóm đối tượng tham gia BHYT (theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế hiện hành) thành 4 nhóm theo trách nhiệm đóng BHYT.

Cụ thể 4 nhóm như sau: 1- Nhóm do Người lao động và người sử dụng lao động đóng; 2- Nhóm do bảo hiểm xã hội đóng; 3- Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng; và 4- Nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần.

Việc phân theo 4 nhóm như trên nhằm tạo thuận lợi trong xác định trách nhiệm đóng BHYT và trong tổ chức thực hiện chính sách.

Bộ Y tế đề xuất bổ sung đối tượng tham gia BHYT gồm: Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; người Kinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại các huyện đảo, xã đảo; người cao tuổi đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; Thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và giúp nước bạn Lào sau 30/4/1975 đã xuất ngũ phục viên. Các đối tượng này hiện nay đã được quy định tham gia BHYT tại các văn bản khác.

Đồng thời, đề xuất bỏ quy định việc tham gia BHYT đối với nhóm sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân do đây là đối tượng đặc thù đã có hệ thống y tế của ngành bảo đảm.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất