Đẩy nhanh tiến độ giải ngân 9 dự án WB tài trợ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các công việc và cam kết giải ngân 9 dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, đảm bảo trong năm 2012 đưa 9 dự án này ra khỏi danh sách các dự án giải ngân chậm.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân 9 dự án WB tài trợ ảnh 1 

Ảnh minh họa.

Cụ thể, 9 dự án trên gồm: Dự án Phát triển hệ thống cấp nước; Dự án Phát triển công nghệ thông tin; Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải; Dự án Cạnh tranh nông nghiệp; Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai; các Dự án Giao thông đô thị thành phố Hà Nội; Dự án Hiện đại hóa hệ thống thông tin tài chính; Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học và Dự án Hiện đại hóa hệ thống thuế.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương là cơ quan chủ quản của 9 dự án giải ngân chậm nêu trên tổ chức giao ban hàng tháng để xem xét, xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ của các dự án.

Định kỳ cuối quý có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện các cam kết giải ngân, đề xuất các kiến nghị và giải pháp cụ thể, khả thi giải quyết các khó khăn vướng mắc trong Quý tiếp theo để làm việc với WB và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, các cơ quan chủ quản thực hiện việc kiện toàn, tăng cường năng lực cho Ban Quản lý các dự án theo hướng chuyên nghiệp hóa. Đôn đốc, chỉ đạo, rà soát và kiểm tra việc thực hiện các cam kết đẩy nhanh tiến độ giải ngân và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và hiệu quả của các dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý ODA của Chính phủ làm việc với WB để thống nhất các vấn đề liên quan đến việc hạn chế gia hạn, bổ sung vốn cho các dự án (không bổ sung vốn đối với các dự án không thực hiện đúng tiến độ và chưa giải ngân được 50% số vốn cam kết).

Đối với các dự án đang triển khai, nếu bắt buộc phải gia hạn cần làm rõ lý do, kiểm điểm trách nhiệm của cơ quan chủ quản cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

T.H (Chinhphu)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất