Dành 286.212 tỷ đồng từ ngân sách cho tam nông

Tổng vốn đầu tư bố trí cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong 3 năm (2009- 2011) là 286.212 tỷ đồng, bằng 52,3% tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước và trái phiếu chính phủ.

Dành 286.212 tỷ đồng từ ngân sách cho tam nông ảnh 1

Phiên họp thứ bảy của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

Báo cáo giám sát tình hình ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho tam nông từ năm 2006 đến năm 2011 (thuộc Chương trình giám sát của Quốc hội) do Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 18-4 tại phiên họp thứ bảy.

Theo báo cáo của Đoàn giám sát, sau khi có Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, tổng vốn đầu tư bố trí cho lĩnh vực này trong 3 năm (2009- 2011) là 286.212 tỷ đồng, bằng 52,3% tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước và trái phiếu chính phủ, gấp 1,95 lần so với trước khi có Nghị quyết (giai đoạn 2006-2008).

Các nguồn vốn ODA ưu đãi khác dành cho nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp và thủy sản lên tới gần 4 tỷ USD. Dư nợ cho vay theo cơ chế thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng bình quân gần 24%/năm.

Nhà nước cũng ưu tiên đầu tư cơ sở  hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, tác động tích cực cho phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, góp phần nâng cao đời sống nông dân, cải thiện diện mạo nông thôn. Đến 2011, cả nước có 8.940 xã có đường ô tô đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã, chiếm 98,6% tổng số xã...

Các chỉ  số phát triển hạ tầng nông thôn còn được thể hiện ở hệ thống y tế, trường học, điện, nước sạch, chợ, vệ sinh môi trường, mạng lưới thông tin văn hóa.

Các ý kiến Thường vụ Quốc hội đều nhận định rằng đời sống sản xuất kinh doanh, sinh hoạt ở nông thôn của nông dân đã có bước phát triển hơn so với thời gian trước (giai đoạn trước năm 2009).

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ksor Phước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho rằng báo cáo cần khẳng định, sự phát triển của tam nông đã góp phần củng cố an toàn, trật tự, an ninh quốc phòng cho đất nước.

Ngoài những báo cáo giám sát về vốn đầu tư cho tam nông, sự phát triển của hạ tầng cơ sở  nông thôn, Đoàn giám sát còn thực hiện giám sát các vấn  đề như việc đảm bảo an sinh xã hội ở nông thôn, các chương trình mục tiêu quốc gia, việc mới phương thức hoạt động của các hợp tác xã, mô hình sản xuất nông nghiệp, quy hoạch quản lý rừng, phát triển làng nghề...

(Chinhphu)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất