Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang: Tập trung 3 nhiệm vụ đột phá

(ĐTTCO)- Sáng ngày 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã long trọng khai mạc. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo đại hội. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang: Tập trung 3 nhiệm vụ đột phá

Tham dự đại hội có 349 đại biểu chính thức, trong đó có 41 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, 308 đại biểu được bầu từ Đại hội của 11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Hậu Giang.
Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Hậu Giang đạt 6,3%/năm (giai đoạn 2011 - 2015 là 6,27%/năm). Mục tiêu chuyển đổi kinh tế theo hướng công nghiệp hóa được đẩy mạnh: Tốc độ tăng trưởng của khu vực II là 11,37%/năm (đạt cao nhất so với khu vực I và khu vực III, lần lượt 1,88% và 6,23%). 
Quy mô kinh tế tỉnh tăng gần 1,5 lần so với thời điểm đầu nhiệm kỳ, cụ thể cụ thể: GRDP theo giá hiện hành tăng từ 25.247 tỷ đồng năm 2015 lên 36.438 tỷ đồng năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: Tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 đạt trên 41 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với năm 2015. 
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết: “Đối với tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà tiếp tục ổn định, duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, lãnh đạo cán bộ Đảng viên và nhân dân đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, với nhiều điểm sáng nổi bật về phát triển kinh tế, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giáo dục đào tạo và thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hậu Giang vẫn còn là tỉnh nghèo; đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, lại phải ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn, sạt lở đất ngày càng nghiêm trọng… Chất lượng đội ngũ cán bộ còn chưa đồng đều, một số cán bộ thiếu quyết liệt, sáng tạo, năng động trong thực hiện nhiệm vụ; sự phối hợp trong công việc đôi khi chưa thực sự nhịp nhàng; một số mặt trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị còn những hạn chế nhất định”. 
Đồng chí Lê Tiến Châu nhận định: “Chặng đường phía trước còn không ít khó khăn, thách thức, chúng ta phải nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Hậu Giang, kế thừa những thành tựu đã đạt được, với phương châm “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, xây dựng Hậu Giang giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang xác định 3 nhiệm vụ đột phá. Thứ nhất, xây dựng hoàn thành và thực hiện nghiêm Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông thủy bộ quan trọng kết nối giữa các địa phương trong Tỉnh và giữa Tỉnh với các địa phương trong khu vực. Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, các mô hình kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp. 
Thứ hai, tập trung công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách của địa phương, đặc biệt là hệ thống cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. 
Thứ ba, thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, gắn với xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực, phát triển đô thị thông minh kinh tế số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội; xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh tới cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu quả với phương châm kiến tạo, đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Cao Phong

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất