Cục Thuế TPHCM tạo thuận lợi cho DN nộp thuế

(ĐTTCO)-Cục Thuế TPHCM cho biết tổng thu trên địa bàn năm 2016 đạt 203.236 tỷ đồng, đạt 103,8% dự toán pháp lệnh năm, tăng 10,48% so với năm 2015. Mục tiêu thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2017 là 238.882 tỷ đồng (đạt 100% dự toán được giao), trong đó thu nội địa trừ dầu 226.482 tỷ đồng. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, ngành thuế TPHCM sẽ triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ DN trong việc nộp thuế.

Vượt chỉ tiêu thu ngân sách 2016

Sáng ngày 12-1, Cục Thuế TPHCM tổ chức tổng kết công tác thuế năm 2016 nhiệm vụ và biện pháp thực hiện công tác thuế năm 2017. Theo đó, tổng thu trên địa bàn năm qua đạt 203.236 tỷ đồng, đạt 103,8% dự toán pháp lệnh năm, tăng 10,48% so với năm 2015; tổng thu nội địa tính cân đối 202.933 tỷ đồng, đạt 103,64% so dự toán pháp lệnh năm, tăng 11,46% so với 2015.

Trong đó, thu nội địa tính cân đối trừ dầu 188.875 tỷ đồng, đạt 106,35% dự toán pháp lệnh, tăng 18,72% so với năm 2015. Thu từ dầu thô được 14.059 tỷ đồng, đạt 77,24% dự toán pháp lệnh, giảm 38,83%.

Thu nội địa tính cân đối trừ dầu, từ tiền sử dụng đất, trừ lợi nhuận còn lại thu được 166.853 tỷ đồng, đạt 103,7% dự toán pháp lệnh, tăng 18,94% so với năm 2015.

 Cục Thuế TPHCM tạo thuận lợi cho DN nộp thuế ảnh 1

Về kết quả thu theo từng khu vực hoạt động sản xuất kinh doanh, số thu từ khu vực kinh tế Nhà nước được 27.834 tỷ đồng, đạt 94,29% dự toán pháp lệnh năm, tăng 10,48% so với năm 2015. Số thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 47.975 tỷ đồng, đạt 98,51% dự toán pháp lệnh năm, tăng 14,32%. Số thu từ khu vực doanh nghiệp công thương nghiệp ngoài quốc doanh 44.025 tỷ đồng, đạt 112,88% dự toán pháp lệnh năm, tăng 25,59% so với năm 2015

Về phân loại, thuế tiêu thụ đặc biệt có tỷ lệ tăng cao nhất 45,52% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực doanh nghiệp công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 189,75% so với cùng kỳ, khu vực có vốn đàu tư nước ngoài tăng 34,56%; khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 6,65.

Một số doanh nghiệp có thuế tiêu thụ đặc biệt tăng so cùng kỳ như Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam nộp 6.483 tỷ đồng (tăng 39,14%); TCTCP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn nộp 6.492 tỷ đồng (tăng 89,22%); Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn nộp 2.016 tỷ đồng (tăng 21,24%); TCT Công nghiệp Sài Gòn nộp 2.085 tỷ đồng (tăng 0,74%); Công ty TNHH Liên doanh Vina-Bat nộp 1.204 tỷ đồng (tăng 23,99%); Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam nộp 2.123 tỷ đồng (tăng 2848%); CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây nộp 430 tỷ đồng (tăng 14,12%).

Theo Cục Thuế TPHCM, năm 2016, việc tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng như bịa, rượu, thuốc lá có hiệu lực từ ngày 1-1-2016 và ô tô dưới 9 chỗ ngồi dẫn đến số thuế tiêu thụ đặc biệt tăng so với cùng kỳ. Đây là những mặt hàng có số nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số thu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bên cạnh đó, thuế giá trị gia tăng tăng 13,62% và thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 9,59% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng của thuế giá trị gia tăng đang có xu hướng giảm dần, nguyên nhân do tác động của chính sách thuế mới có hiệu lực từ ngày 1-7-2016, theo đó bãi bỏ việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết ít nhất 12 tháng (hoặc 4 quý) liên tục.

Trong năm 2016, Cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm hoàn thành các chỉ tiêu với 3 nhóm mục tiêu mới là: Kiểm tra trước hoàn thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý những khiếu nại về thuế.

Tính đến ngày 21-12-2016, số lượng doanh nghiệp đăng ký tài khoản thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử đạt 99,37% so với doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó số tài khoản doanh nghiệp đăng ký thành công tại ngân hàng nộp thuế điện tử đạt 94,36% so tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Số lượng doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng internet đạt 99,97% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Cũng trong năm qua, tổng số hồ sơ xét hoàn thuế là 2.145 hồ sơ, giảm 5,42% so cùng kỳ, với số tiền đã được hoàn cho người nộp thuế 11.450 tỷ đồng, tăng 14,23% so với cùng kỳ. Trong đó số thuế hoàn đối với trường hợp xuất khẩu chiếm 68,78% trên tổng số thuế đã hoàn; số thuế hoàn từ trường hợp đầu tư và mua sắm tài sản cố định chiếm 25,08%; số thuế hoàn từ hoạt động dầu khí chiếm 5,81%; số thuế hoàn từ các trường hợp khác chiếm 0,33%.

Tổng số nợ có khả năng thu (số tiền thuế nợ đến 90 ngày và số tiền thuế nợ trên 90 ngày) tạm tính đến tời điểm 31-12-2016 là 9.165 tỷ đồng, giảm 26,59% so với nợ thuế đến thời điểm cuối năm 2015, tương đương giảm 3.319 tỷ đồng. Trong đó có các khoản nợ dự kiến chưa thu được là 3.179 tỷ đồng; bao gồm các khoản thu từ đất là 1.391 tỷ đồng, tiền chậm nộp là 1.507 tỷ đồng, tiền phạt vi phạm hành chính là 281 tỷ đồng.

Tăng thu hơn 10% so với 2016

Năm 2017 được nhận định tăng trưởng theo chiều hướng tốt nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế TPHCM đặt mục tiêu thực hiện thu ngân sách nhà nước là 238.882 tỷ đồng (đạt 100% dự toán được giao), trong đó thu nội địa trừ dầu 226.482 tỷ đồng. Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu nội địa trừ dầu tối thiểu 5%.

Trong quý I-2017, các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế thực hiện thu nhân sách nhà nước đạt ít nhất 26% dự toán pháp lệnh năm 2017. Nợ thuế đến 31-3-2017 giảm 20% (số nợ có khả năng thu) so với nợ thuế ngày 31-12-2016. Thực hiện thanh tra, kiểm tra đạt 25% kế hoạch pháp lệnh năm 2017 về số lượng hồ sơ, số thuế truy thu và phạt. Không để xảy ra tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng đối với người nộp thuế.

Xuân Anh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất