Chưa thông luật mới

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp diễn ra tuần qua đã xuất hiện những phàn nàn từ nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) về cải cách tại Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi. Đó là những sửa đổi chưa thấm xuống bên dưới khi cách hành xử của các cơ quan nhà nước vẫn theo lối tư duy của luật cũ.

Dù theo luật mới các cơ quan quản lý đầu tư và đăng ký doanh nghiệp tại địa phương được trao quyền chủ động giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, nhưng trên thực tế các cơ quan này vẫn tiến hành các thủ tục xin ý kiến lên cơ quan cấp bộ về các dự án đầu tư. Điều này làm cho thời gian giải quyết các hồ sơ đăng ký đầu tư bị kéo dài. Thí dụ được nêu ra là một NĐTNN có trụ sở đăng ký tại quốc gia là thành viên của WTO đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên tại Việt Nam, với quy mô vốn khoảng 100.000USD để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm của tập đoàn.

Chưa thông luật mới ảnh 1

 Việc cấp giấy phép đầu tư vẫn còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng tới kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp

Những dịch vụ NĐTNN này đăng ký cung cấp hoàn toàn phù hợp với cam kết gia nhập WTO và luật pháp hiện hành của Việt Nam, không thuộc danh mục ngành nghề bị cấm, hạn chế hoặc kinh doanh có điều kiện. NĐTNN đã nộp hồ sơ đầy đủ vào tháng 5 cho Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) địa phương nơi công ty đặt trụ sở. Theo quy định của Luật Đầu tư 2005, dự án đầu tư này không thuộc trường hợp phải thẩm tra. Tuy nhiên, sở này yêu cầu NĐTNN phải cho ý kiến bằng văn bản về việc có đồng ý giải quyết hồ sơ đã nộp theo quy định của luật mới hay không. Đến đầu tháng 9, NĐTNN mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 1 tháng sau đó mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, chỉ với việc thành lập 1 doanh nghiệp có phạm vi ngành nghề đăng ký đơn giản và vốn điều lệ không lớn, NĐTNN này đã phải tốn gần 5 tháng với rất nhiều yêu cầu về giấy tờ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch kinh doanh kéo theo sự chậm trễ trong các hoạt động M&A.

Không những vậy, hồ sơ của NĐT này bị xem xét một cách sơ sài, bỏ qua nhiều thông tin dù các cơ quan đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh yêu cầu nộp rất nhiều tài liệu và giải trình. Cụ thể, khi được Sở KH-ĐT xin ý kiến, Bộ Công Thương đã yêu cầu NĐTNN giải trình về “các sản phẩm của tập đoàn” là những sản phẩm cụ thể gì. Tuy nhiên, ngay trong hồ sơ nộp lúc ban đầu, NĐTNN đã giải trình và cung cấp danh sách các sản phẩm của tập đoàn mà công ty được thành lập tại Việt Nam dự định sẽ cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan.

Một thí dụ khác được đưa ra là một doanh nghiệp có vốn ĐTNN đăng ký thành lập chi nhánh. Khi nhận hồ sơ, nhân viên của Sở KH-ĐT đã kiểm tra tài liệu và cấp giấy biên nhận. Tuy nhiên, đến khi nhận kết quả, sở này lại ban hành công văn yêu cầu thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật Doanh nghiệp, trong khi hồ sơ ban đầu đã được lập đúng theo quy định này, và tham chiếu thêm Điều 33, Nghị Định 78 (về đăng ký doanh nghiệp) về hồ sơ phải nộp cùng với thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh. Đến khi liên hệ để yêu cầu giải thích nhân viên của Sở KH-ĐT lại cho biết hồ sơ đã đầy đủ.

Thực tế, trước đó những bất cập trong thực thi 2 luật này đã được được doanh nghiệp trong nước phản ánh. Cụ thể như sự quá tải của cơ quan đăng ký kinh doanh, yêu cầu liên quan đến xác nhận ngành nghề... Điều này cho thấy những cải cách được coi là đột phá tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư mới đang có những vướng mắc nhất định khi triển khai cụ thể ở địa phương. Vì thế, để hạn chế việc tham vấn/xin ý kiến đối với các ngành, nghề đã có quy định của pháp luật, điều ước quốc tế, hoặc đã cấp phép, cần sớm ban hành quy định rõ ràng, cụ thể hơn. Mặt khác cần có cơ chế kiểm soát quy trình đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp; không được từ chối nhận hồ sơ và giới hạn số lần yêu cầu bổ sung tài liệu của cơ quan có liên quan.

Để Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư phát huy hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống, cần triển khai Nghị quyết 59 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Theo đó cần ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, đồng thời rà soát các văn bản pháp luật liên quan để đảm bảo tính thống nhất với quy định của 2 luật này. Cùng với đó sớm lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, nhằm giúp doanh nghiệp và các cơ quan chức năng thực thi luật hiệu quả.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất