Chính sách đột phá TPHCM phát triển nhanh

(ĐTTCO).- Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, sáng nay 1-12, Hội nghị Thành ủy lần thứ 8 đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra.

 Chính sách đột phá TPHCM phát triển nhanh ảnh 1

100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã biểu quyết thông qua chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn TPHCM năm 2017 là 8,4% đến 8,7%.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh: Tình hình thế giới và khu vực trong năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến đất nước và sự phát triển của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém; năng động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2017.

Để khắc phục các khó khăn, đạt được kết quả tích cực theo chỉ tiêu thành phố đề ra năm 2017 là tăng GRDP từ 8,4% đến 8,7%, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị, địa phương phải khẩn trương triển khai, cụ thể hóa các giải pháp thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TPHCM với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể từng năm, phân công trách nhiệm rõ ràng cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra, giám sát hiệu quả việc tổ chức thực hiện.

Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả, quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt tình trạng ùn tắc giao thông, xử lý rác thải, nước thải, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tội phạm, cháy nổ, ngập nước; thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị thành phố. Đồng thời cần khẩn trương hoàn thành xây dựng đề án “Cơ chế, chính sách đột phá để TPHCM phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng và cả nước; thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020”.

Đồng chí Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị có liên quan phải nhanh chóng hoàn tất các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đột phá nhằm tăng cường phân cấp, ủy quyền cho UBND TPHCM đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phân cấp, ủy quyền gắn với giao nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của các quận, huyện trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó phải tập trung thực hiện có hiệu quả những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư thật sự thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh của TPHCM.

Thường xuyên bám sát cơ sở, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp để nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn.

Tăng cường thông tin để doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách của thành phố; hỗ trợ, phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Về tăng cường kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị, địa phương nhanh chóng xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể cơ cấu lại ngân sách nhà nước phù hợp với thực tiễn thành phố, đảm bảo nguyên tắc triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh xã hội hóa, tự chủ, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập, dịch vụ công, đa dạng hóa và thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển.

Đảm bảo yêu cầu tập trung nguồn vốn đầu tư thực hiện 7 chương trình đột phá, các công trình trọng điểm có sức lan tỏa và giải quyết các vấn đề phát triển, vấn đề cấp bách của TPHCM.

Song song đó phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra, thanh tra công vụ thường xuyên và đột xuất để cương quyết chấn chỉnh thái độ tiếp xúc, trách nhiệm phục vụ nhân dân của CBCC-VC.

Khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, thái độ thờ ơ, vô cảm, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực.

Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) nhằm đưa TPHCM trở lại tốp 5 đơn vị dẫn đầu của cả nước. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm phiền hà đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, tiến tới xây dựng đô thị thông minh.

Về công tác công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2017, đồng chí Đinh La Thăng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời tổ chức quán triệt nghiêm túc, xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về làm theo Bác; xác định rõ đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Hồng Hiệp

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ảnh minh họa: LONG THANH

Đầu tư vàng trong ảo ảnh của những lời khuyên vàng ngọc

(ĐTTCO)-Vì sao giá vàng tăng vượt mọi kỷ lục thời đại đang là chủ đề nóng được báo chí quốc tế và trong nước bình luận nhiều suốt cả tuần qua. Trên thế giới bình luận với nhiều góc cạnh khác nhau. Còn trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng nhanh chóng vào cuộc truyền thông với hàm ý sẵn sàng can thiệp thị trường vàng;  các chuyên gia thì nói “chưa thấy lý do gì vàng ngừng tăng giá”.