Chỉ tiêu CPI từ 5-7% vào 2015

Hôm nay 8-11, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội từ 2011- 2015 với 20 chỉ tiêu chủ yếu, như GDP tăng khoảng 6,5-7%, CPI tăng 5-7% vào năm 2015...

Chỉ tiêu CPI từ 5-7% vào 2015 ảnh 1

Nghị quyết được 446 đại biểu bỏ phiếu tán thành (đạt 89,2%).

Mục tiêu tổng quát cho 5 năm tới là “phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh.

Bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường hoạt động đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu gồm GDP tăng khoảng 6,5- 7%; tỷ trọng đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 33,5- 35% GDP, giảm dần nhập siêu từ năm 2012 và phấn đấu ở mức dưới 10% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015; bội chi ngân sách đạt dưới 4,5% vào năm 2015 (có tính cả trái phiếu chính phủ)...

Tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 30% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp; tỷ lệ đối mới công nghiệp đạt 13%/năm; năng suất lao động xã hội đến năm 2015 tăng 29- 32% so với năm 2010; nợ công đến năm 2015 không quá 65% GDP, dư nợ quốc gia không quá 50% GDP; chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 5- 7% vào năm 2015.

Về các chỉ tiêu xã hội, từ 2011- 2015 sẽ tạo việc làm cho 8 triệu người; tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc đạt 55% vào năm 2015; thu nhập thực tế của dân cư vào năm 2015 gấp 2- 2,5 lần năm 2010; đạt 8 bác sỹ và 23 giường bệnh/10.000 dân…

Giảm nghèo nhanh, bền vững với tỷ lệ bình quân 2%/năm và giảm bình quân 4%/năm đối với các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn; diện tích nhà ở bình quân năm 2015 đạt 22 mét vuông sàn/người…

Tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 42- 43%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 85%...

Đối với các chỉ tiêu khác về kinh tế, xã hội, môi trường, Quốc hội giao Chính phủ xem xét, quyết định và báo Quốc hội kết quả thực hiện hàng năm.

Để thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu trên, Nghị quyết đề ra 9 định hướng giải pháp thực hiện, mà đầu tiên là phải tập trung khắc phục nhanh, hiệu quả những hạn chế, yếu kém do các nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp, ngành…

Quốc hội giao Chính phủ “có đề án cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, thực hiện đồng bộ trong tất cả các ngành, lĩnh vực trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đơn vị cơ sở, sản phẩm chủ yếu với tầm nhìn dài hạn và có lộ trình cụ thể".

T.H (Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất