Chỉ thị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Theo đó, Bộ Công thương chỉ đạo cần tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp giảm lượng tồn kho, tiếp cận vốn ngân hàng.

Chỉ thị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ảnh 1

Ngày 17-8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký ban hành Chỉ thị 13/CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Theo Chỉ thị này, Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Công Thương thực hiện ngay 7 nhiệm vụ. Trong đó, đáng chú ý là tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp giảm lượng hàng tồn kho, tiếp cận vốn ngân hàng để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng và phát triển.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục Năng lượng, Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nặng, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Kế hoạch, các Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thúc đẩy, tìm các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác đã được phê duyệt nhằm góp phần tặng tiêu thụ các sản phẩm như vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép, thiết bị vệ sinh, thiết bị điện…; tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, đề xuất các biện pháp giúp doanh nghiệp giải quyết hàng tồn kho.

Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm của nhau nhất là đối với những sản phẩm của doanh nghiệp này là nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp khác.

Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ, các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp và các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng các hàng rào kỹ thuật đối với những hàng hoá trong nước sản xuất đã đáp ứng được nhu cầu về khối lượng, chất lượng và giá cả theo nguyên tắc không trái với các cam kết quốc tế, hỗ trợ hàng hóa sản xuất trong nước cạnh tranh được với hàng nhập khẩu.

Bộ Công thương giao Tổng cục Năng lượng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã có quyết định đầu tư và đang triển khai thực hiện đầu tư, các dự án trong ngành điện đã được ký kết, thúc đẩy tiến độ đàm phán đối với các dự án khác.

Chỉ thị cũng nêu rõ, các Bộ ngành và đơn vị liên quan cần đẩy mạnh xuất khẩu, khai thông thị trường, vận động các cơ sở sản xuất và các tầng lớp nhân dân hạn chế nhập khẩu và sử dụng hàng tiêu dùng, tăng cường sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước; Phát triển thị trường trong nước, kích thích tiêu thụ hàng hoá và thúc đẩy sản xuất; Đẩy mạnh hoạt động quản lý thị trường, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, tạo cơ hội cho phát triển hàng hoá Việt Nam trên thị trường nội địa; Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu...

Đối với các doanh nghiệp, cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ ngành, Bộ Công thương cho biết, các doanh nghiệp cần chủ động tích cực tìm mọi biện pháp để ổn định sản xuất, tiến tới phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ việc tính toán các yếu tố đầu vào, tiết giảm chi phí, đặc biệt là điện, nước, than, xăng dầu, chi phí vận tải, quản lý... khơi thông đầu ra cho hàng hóa bằng cách củng cố hệ thống phân phối để sản phẩm hàng hóa từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng ở mức giá thấp nhất;

Bên cạnh đó, tích cực tìm kiếm, mở rộng, tái cấu trúc thị trường (cả trong và ngoài nước); tăng cường quảng bá sản phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, giảm tồn kho; Tăng cường hoạt động khuyến mãi, có thể giảm giá bán hàng tồn kho một cách hợp lý để thu hồi vốn,

Bộ Công thương giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ, các Sở Công Thương căn cứ nhiệm vụ và yêu cầu công tác đề ra trong Chỉ thị, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp và định kỳ trước ngày 25 hàng tháng gửi báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn vướng mắc về các đơn vị chủ trì để tổng hợp; tăng cường phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ trong những nhiệm vụ có liên quan.

Giao Vụ Kế hoạch làm đầu mối kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Đề án báo cáo Lãnh đạo Bộ trong giao ban hàng tháng.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ, các Sở Công Thương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. 

(Bộ Công thương)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất