Chấm dứt nhận ô tô doanh nghiệp tặng

(ĐTTCO).- Ngày 13-3, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận ô tô do doanh nghiệp tặng.

Thông báo nêu rõ, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2017, Chính phủ đã thống nhất, yêu cầu chấm dứt ngay việc các địa phương, cơ quan nhà nước nhận ô tô biếu, tặng của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có các hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 Chấm dứt nhận ô tô doanh nghiệp tặng ảnh 1

Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng trả lại xe do doanh nghiệp tặng

Đối với việc tặng quà, nhận quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức, các bộ, ngành, địa phương thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10-5-2007 về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được đề nghị cho tặng phải căn cứ quy định hiện hành của pháp luật để xác định tính phù hợp của việc tiếp nhận tài sản chuyển giao; người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận tài sản theo quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10-4-2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.

Để tránh xảy ra tiêu cực, thông qua hình thức nhận quà biếu, tặng từ doanh nghiệp cũng như tránh thất thoát tài sản nhà nước dưới hình thức miễn thuế đối với các ô tô nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành chấm dứt việc tiếp nhận ô tô của doanh nghiệp biếu, tặng. Việc trang bị ô tô phục vụ cho công tác thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4-8-2015 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính rà soát tổng số ô tô dư thừa để điều chuyển cho các bộ, ngành và địa phương có nhu cầu phục vụ công tác được giao; chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, làm rõ việc các bộ, ngành và địa phương tiếp nhận, sử dụng ô tô do các doanh nghiệp tặng.

Trường hợp phát hiện có sai phạm, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức có liên quan và xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28-4-2017.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát tất cả các ô tô do cơ quan, nhà nước thanh lý để bảo đảm việc thanh lý xe thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công khai minh bạch. Số tiền thanh lý ô tô thực hiện thu nộp ngân sách Nhà nước, không để xảy ra sai sót, thất thoát tài sản công. Rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành về quản lý, trang bị tài sản công để bổ sung, sửa đổi theo nguyên tắc bảo đảm quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài sản công. Đồng thời khắc phục được những hạn chế từ việc các cơ quan nhà nước nhận tài sản (trong đó bao gồm cả  ô tô) do các doanh nghiệp biếu, tặng như phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua.

Thủ tướng giao Bộ Công an rà soát để thu hồi ngay biển số ô tô đối với những ô tô các cơ quan nhà nước đã thanh lý; báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng biển số ô tô; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp xem xét, xây dựng cơ chế về việc đấu giá biển số ô tô. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5-2017.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Quốc phòng rà soát, thu hồi biển số ô tô đã cấp cho các doanh nghiệp hoạt động kinh tế, không liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng.

PHAN THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất