Cải cách yếu tố con người

Trong 10 năm qua thể chế hành chính nước ta đã từng bước được hoàn thiện, mối quan hệ giữa Nhà nước với dân tiếp tục xác lập theo hướng mở rộng dân chủ. Đặc biệt, thủ tục trên những lĩnh vực nhạy cảm liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như đất đai, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, đầu tư, hải quan... đã được sửa đổi nhiều.

Gần đây nhất, Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2007-2010 được triển khai mạnh mẽ, đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kết thúc giai đoạn rà soát, Chính phủ đã thông qua 25 nghị quyết về phương án đơn giản hóa TTHC của các bộ, ngành. Theo đó gần 5.000 trên tổng số 5.400 TTHC sẽ được đơn giản hóa; trong đó sửa đổi, bổ sung 4.146 thủ tục, bãi bỏ 480 thủ tục, kiến nghị thay thế 192 thủ tục, đạt tỷ lệ 88%.

Thực tiễn triển khai Đề án 30 cho thấy các phương án đơn giản hóa TTHC sau khi được hiện thực hóa thông qua việc sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan sẽ góp phần cắt giảm gần 30.000 tỷ đồng/năm chi phí tuân thủ TTHC cho các cá nhân, tổ chức.

Tuy nhiên, chủ trì cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tổ chức đầu tuần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận qua 10 năm cải cách TTHC tuy đã đạt được những kết quả quan trọng, song đây vẫn là một điểm “nghẽn” cần tháo gỡ: “So với mục tiêu của chương trình tổng thể cải cách TTHC nhà nước giai đoạn 2001-2010 chúng ta vẫn thấy chưa đạt yêu cầu, còn nhiều hạn chế phải khắc phục và nhiều mặt phải phấn đấu”.

Tại cuộc họp, Chính phủ đã đưa ra các thông điệp mạnh mẽ thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC trong giai đoạn 10 năm tới. Đây cũng là một trong 3 khâu đột phá được Đại hội XI của Đảng xác định. Phân tích tình hình thực tế ở các bộ, ngành, địa phương cho thấy cái đang thiếu hiện nay là tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi pháp luật. Hiện nay còn nhiều cán bộ, công chức mang nặng tư duy cơ quan nhà nước là cai trị, còn người dân, doanh nghiệp là bị trị nên dẫn tới hành xử quan liêu, hách dịch.

Vì thế, cần xác định mục tiêu chương trình cải cách TTHC trong 10 năm tới là tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nền hành chính cai trị sang nền hành chính phục vụ, với trọng tâm tập trung cải cách “con người hành chính”.

Đương nhiên, cải cách thể chế để kiểm soát là cần thiết, nhưng con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Để duy trì các kết quả của Đề án 30, mới đây Chính phủ đã thiết lập bộ máy kiểm soát TTHC từ trung ương đến địa phương. Đây là việc làm khó vì phải thay đổi thói quen, cách làm cũ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Do đó, bước đầu thực hiện chắc chắn sẽ gặp lực cản ngay từ chính những người phải thực thi quy định này. Vì vậy để triển khai thành công nhiệm vụ kiểm soát TTHC, trước hết đòi hỏi toàn bộ hệ thống hành chính phải ý thức về nhiệm vụ của mình, từ người đứng đầu đơn vị tới đội ngũ cán bộ, công chức tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp.

Để cải cách “yếu tố con người” trong cải cách TTHC cần triển khai hệ thống giải pháp đồng bộ, như tập trung xây dựng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước. Yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ làm việc trong bộ máy hành chính phải là những người có tâm, có tài, có tấm lòng đối với đất nước - nói theo cách nói của Bác Hồ là “vừa hồng, vừa chuyên”. TTHC do con người đặt ra và cũng do con người thực hiện nhưng vì sao phát sinh nhiều tiêu cực trong thực hiện thời gian qua?

Thực tế chế độ tiền lương của cán bộ công chức còn nhiều bất cập, không đảm bảo được cuộc sống bằng chính nghề của mình, cũng là một nguyên nhân đáng xem xét. Chế độ động viên, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức cũng chưa được thực hiện nghiêm túc.

Do đó, bên cạnh việc thực hiện tốt cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, xử lý nghiêm minh các hành vi nhận và môi giới hối lộ để thực thi các TTHC, cũng cần sớm nghiên cứu triển khai chế độ tiền lương cạnh tranh, cải thiện đời sống cán bộ, công chức một cách căn cơ.
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vietnam Airlines và trật tự ưu tiên các gói giải cứu kinh tế

Vietnam Airlines và trật tự ưu tiên các gói giải cứu kinh tế

(ĐTTCO)-Trong báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2020 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty Kiểm toán Deloitte cho biết do nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, nên khả năng hoạt động liên tục của hãng phụ thuộc sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ, cũng như việc được gia hạn thanh toán các khoản vay phải trả từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp và diễn biến của dịch bệnh.