Bổ sung điều kiện tạm nhập, tái xuất xăng dầu

Bổ sung điều kiện tạm nhập, tái xuất xăng dầu ảnh 1 

Theo chỉ thị Thủ tướng vừa ký ban hành, nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, Bộ Công thương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định hiện hành về tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu để thực hiện theo đúng thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền loại bỏ những quy định không còn phù hợp; bổ sung, điều chỉnh các quy định hiện hành để đảm bảo phù hợp với chủ trương, yêu cầu quản lý chặt chẽ đối với hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và với thực tế phát triển kinh tế, xã hội.

Đáng chú ý, đối với việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương quy định và bổ sung điều kiện kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đối với mặt hàng xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công văn số 1136 ngày 1.8.2012 của VPCP.

(Thanh niên)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất