Bổ sung báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch 2015

(ĐTTCO) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước rà soát, bổ sung báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch năm 2015.

Bổ sung báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch 2015 ảnh 1 

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đến hết 31/1/2016 của các Bộ, ngành trung ương và địa phương. Trong đó lưu ý, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện và giải ngân tất cả các dự án được giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2015, bao gồm chi tiết các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch, bảo đảm các thông tin, số liệu chuẩn xác với các Quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của cấp có thẩm quyền.

Đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài kế hoạch năm 2015, đề nghị báo cáo đầy đủ số vốn đầu tư đã giải ngân trong năm 2016 của các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao vốn kế hoạch, bao gồm cả các dự án sử dụng vốn nước ngoài theo cơ chế tài chính trong nước của các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SPRCC), chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, chương trình đảm bảo chất lượng  giáo dục trường học (SEQAP), chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

Trường hợp Bộ, ngành trung ương và địa phương báo cáo không đầy đủ, không chuẩn xác các thông tin, số liệu này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ không tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2015 vượt kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao và không đưa vào quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ đến hết ngày 31/1/2016 của các Bộ, ngành trung ương và địa phương, bao gồm chi tiết các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch. Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân số vốn đầu tư năm 2015 được bổ sung từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách trung ương...

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất