Bình Định: 2.800 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Ngày 22-4, Ban chỉ đạo mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bình Định đã sơ kết 3 năm (2011-2013) triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015.

Bình Định: 2.800 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới ảnh 1

Qua 3 năm xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bình Định đã có năm xã đạt từ 15-16 tiêu chí, 52 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 15 xã đạt từ 6-9 tiêu chí và 14 xã đạt từ 1-5 tiêu chí.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, cho biết qua 3 năm triển khai mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đến nay, vốn đóng góp của người dân và vốn hỗ trợ từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đạt trên 2.790 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Với nguồn vốn trên, các địa phương đã bêtông hóa hơn 680km đường giao thông nông thôn, đạt gần 75% theo kế hoạch; kiên cố hóa 799km kênh mương nội đồng; tỷ lệ đường dây hạ áp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện chiếm hơn 64,3%.

Tỉnh đã xây dựng được 148 chợ nông thôn; số phòng học được kiên cố đối với ngành giáo dục mầm non đạt 46%; giáo dục tiểu học đạt 63% và trung học cơ sở đạt 86%. Tỷ lệ trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia đều tăng mạnh; nhà ở của nông dân đã được kiên hóa trên 70,9%.

Trong phát triển sản xuất, tỉnh đã thực hiện sự phối hợp “bốn nhà” để xây dựng 216 mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích gần 9.000ha; hai mô hình cánh đồng mẫu lớn trồng lạc với diện tích 100ha tại huyện Phù Cát; xây dựng bốn cánh đồng mẫu lớn trồng mía và chuyển đổi hơn 2.150ha ruộng lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn đưa lại hiệu quả kinh tế cao.

Các mô hình phát triển chăn nuôi bò lai, bò-lợn sinh sản và các giống thủy sản cũng cho hiệu quả kinh tế và thu nhập cao.

Về mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh đến năm 2015, bà Trần Thị Thu Hà cho biết tỉnh phấn đấu có 25 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó, bốn xã Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn), Bình Nghi (Tây Sơn), Phước An (Tuy Phước) và Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn) hoàn thành vào năm 2014. Còn 21 xã, tỉnh sẽ phấn đấu đến năm 2015 có 15 xã đạt từ 17 tiêu chí trở lên và sáu xã đạt từ 15-16 tiêu chí.

Tỉnh cũng phấn đấu đạt tổng nguồn vốn huy động đến năm 2015 gần 312 tỷ đồng, trong đó đầu tư giao thông nông thôn 105 tỷ đồng, thủy lợi gần 70 tỷ đồng, y tế trên 16 tỷ đồng, môi trường 10,75 tỷ đồng, văn hóa 48 tỷ đồng, xây dựng chợ 10,5 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh Bình Định tiếp tục kiện toàn hệ thống chỉ đạo và điều hành từ tỉnh đến xã; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, đào tạo cán bộ; đẩy nhanh quy hoạch và đồ án xây dựng nông thôn mới; huy động mọi nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng.

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất