Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ảnh 1
Mục đích bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

Một cơ sở có thể đăng ký nhiều sản phẩm

Thông tư quy định, sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm, gồm: sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn.

Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đồng thời, sản phẩm này phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Sản phẩm tham gia bình chọn được phân theo các nhóm như sau: 1- Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; 2- Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; 3- Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; 4- Nhóm các sản phẩm khác.

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. Được tổ chức bình chọn theo 4 cấp, gồm: cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia.

Một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc nhiều sản phẩm. Một sản phẩm có thể đăng ký tham gia nhiều kỳ bình chọn. Cơ sở công nghiệp nông thôn gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình.

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; tính chất văn hóa và thẩm mỹ; Tiêu chí khác.

Bình chọn định kỳ 2 năm/lần

Thông tư cũng quy định, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thành lập theo các cấp. Trong đó, Ban Giám khảo do Chủ tịch Hội đồng bình chọn các cấp thành lập để giúp Hội đồng đánh giá và bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Việc bình chọn sản phẩm của cấp huyện, cấp tỉnh được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, thường vào năm lẻ. Trường hợp khác theo quy định của cấp có thẩm quyền. Đối với việc bình chọn sản phẩm cấp khu vực cấp quốc gia được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, thường vào năm chẵn. Trường hợp khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/10/2014 và thay thế Thông tư số 35/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vietnam Airlines và trật tự ưu tiên các gói giải cứu kinh tế

Vietnam Airlines và trật tự ưu tiên các gói giải cứu kinh tế

(ĐTTCO)-Trong báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2020 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty Kiểm toán Deloitte cho biết do nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, nên khả năng hoạt động liên tục của hãng phụ thuộc sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ, cũng như việc được gia hạn thanh toán các khoản vay phải trả từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp và diễn biến của dịch bệnh.