9 tháng bội chi NSNN bằng 2,4% GDP

Bộ Tài Chính cho biết, 9 tháng đầu năm, tổng thu và viện trợ đạt 501.520 tỷ đồng; tổng chi ngân sách không bao gồm chi trả nợ gốc 503.850 tỷ đồng; chi trả nợ gốc 39.500 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2010 (số cống bố vào 10-11-2010) tổng thu và viện trợ 9 tháng năm 2011 tăng 29,4%. Cụ thể:

Thu từ thuế đạt 438.068 tỷ đồng, tăng 29,8%; thu từ phí, lệ phí và thu ngoài thuế đạt 25.123 tỷ đồng tăng 39,6%; thu bán nhà ở, thu tiền sử dụng đất đạt 34.190 tỷ đồng, tăng 23,2% so với 9 tháng đầu năm 2010. Viện trợ không hoàn lại đạt 4.140 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách không kể chi trả nợ gốc 9 tháng đầu năm 2011 tăng 27,9% so với 9 tháng đầu năm 2010. Cụ thể: Chi thường xuyên 392.475 tỷ đồng, tăng 30%; chi đầu tư phát triển 111.375 tỷ đồng, tăng 20,9% so với 9 tháng đầu năm 2010.

9 tháng bội chi NSNN bằng 2,4% GDP ảnh 1

Dự toán năm 2011 tổng thu và viện trợ cả năm đạt 595.000 tỷ đồng; tổng chi cả năm không bao gồm chi trả nợ gốc là 676.360 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng đầu năm, tổng thu và viện trợ đạt 84,3% kế hoạch; tổng chi không bao gồm chi trả nợ gốc đạt 74,5% trong đó chi thường xuyên đạt 77,6% kế hoạch; chi đầu tư phát triển đạt 73,3% kế hoạch năm.

Bội chi ngân sách 9 tháng  41.830 tỷ đồng, tương đương 2,4%GDP. Đây là mức thấp nhất  so với cùng kỳ các năm trước tính từ năm 2009.

9 tháng bội chi NSNN bằng 2,4% GDP ảnh 2

* Năm 2010, số liệu ước thực hiện lần 2
** Năm 2011, số liệu dự toán kế hoạch.

Năm 2008 trong tình hình lạm phát có nguy cơ trên 10%, thị trường tiền tệ biến động khó lường, Việt Nam đã triển khai Nghị quyết của Chính phủ số 10/2008/NQ-CP ngày 17-4-2008, với những biện pháp cụ thể thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt đối với chi thường xuyên hoàn toàn như Nghị quyết 11/2011/NQ-CP. Kết quả báo cáo 9 tháng đầu năm 2008, bội chi ngân sách ở mức 1,71%GDP, quyết toán cả năm bội chi ngân sách đạt 4,58%.

(TTVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất