7 giải pháp phát triển KT-XH năm 2012

* Ban hành và triển khai ngay trong tháng 1-2012

7 giải pháp phát triển KT-XH năm 2012 ảnh 1

(ĐTTC) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Theo đó, năm 2012 cả nước tập trung phấn đấu thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua: GDP tăng khoảng 6-6,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 11-12% trên tổng kim ngạch xuất khẩu, trong điều kiện cho phép phấn đấu giảm nhập siêu xuống dưới 10% tổng kim ngạch xuất khẩu; chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động...

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện 7 nhóm giải pháp chủ yếu. Nhóm giải pháp hàng đầu là tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Cụ thể, thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt; tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả; tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả, tổ chức tốt thị trường trong nước; khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu. Trong đó, điều hành chủ động và linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, nhất là chính sách lãi suất, cho vay tái cấp vốn và nghiệp vụ thị trường mở, kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng cả năm 2012 khoảng 15-17%, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 14-16%, bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng, giảm mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý với diễn biến kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh đó, thực hiện các biện pháp thích hợp để tiết kiệm chi, tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu giảm bội chi ngân sách nhà nước xuống dưới 4,8% GDP. Thứ hai, tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh. Cụ thể, tập trung tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; tái cơ cấu hệ thống tài chính, ngân hàng, trọng tâm là các ngân hàng thương mại; tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là doanh nghiệp nhà nước.

Các nhóm giải pháp tiếp theo bao gồm nâng cao chất lượng nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng khoa học và công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; tăng cường phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng chống tham nhũng, Chính phủ giao Bộ Nội vụ tập trung cải cách chế độ công chức - công vụ, hoàn thiện cơ chế phân cấp giữa trung ương và địa phương, bảo đảm quản lý thống nhất của trung ương và phát huy chủ động, sáng tạo, sát thực tế của địa phương và cơ sở, nhất là các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, ngân sách… Nhóm giải pháp cuối cùng là tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Để thực hiện được 7 nhóm giải pháp trên, Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai chương trình hành động cụ thể ngay trong tháng 1-2012. Trong đó, phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian, đơn vị chủ trì thực hiện. Đồng thời, phải tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp trong Nghị quyết, phân công một lãnh đạo chủ trì, chỉ đạo trực tiếp triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bảo Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giá điện thiếu minh bạch

Giá điện thiếu minh bạch

(ĐTTCO)-Những ngày qua, nhiều người dân phản ánh tình trạng hóa đơn thanh toán tiền điện của gia đình tăng cao từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng trên mỗi hộ. Điều này gây nên bức xúc trong dư luận khi nhiều người nhận định đây là mức tăng không hợp lý.