300 tỷ đồng Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quy định vốn điều lệ từ ngân sách thành phố cho Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội là 300 tỷ đồng.

300 tỷ đồng Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội ảnh 1 
Để quỹ này hoạt động năng động, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, thành phố thay đổi quy định đối với lĩnh vực cho vay với lãi suất ưu đãi.

Cụ thể, thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng nguồn vốn của Quỹ, điều kiện cụ thể của chương trình, dự án vay vốn và khả năng trả nợ của người vay.

Các dự án chỉ đầu tư trang thiết bị, không đầu tư xây lắp, với tổng mức đầu tư dưới 10 tỷ đồng, thời hạn cho vay tối đa là 3 năm kể cả thời gian ân hạn.

Các dự án chỉ đầu tư trang thiết bị, không đầu tư xây lắp, với tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng, thời hạn cho vay tối đa là 5 năm kể cả thời gian ân hạn.

Với các dự án có yếu tố đầu tư xây lắp, với tổng mức đầu tư dưới 50 tỷ đồng, thời hạn cho vay tối đa là 7 năm kể cả thời gian ân hạn.

Những dự án có yếu tố đầu tư xây lắp, với tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng, thời hạn cho vay tối đa là 10 năm kể cả thời gian ân hạn.

Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xin chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định. Lãi suất cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội do Chủ tịch Hội đồng quản lý quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ nhưng không vượt quá 50% mức lãi suất cho vay thương mại của các tổ chức tín dụng (gồm các ngân hàng: Ngoại thương, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đầu tư và Phát triển) tại thời điểm vay.

Trong trường hợp các dự án cấp bách, mang tính chất đặc thù, lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Đối với vấn đề tài trợ và đồng tài trợ, mức tài trợ và thẩm quyền quyết định mức tài trợ, Giám đốc Quỹ quyết định số tiền tài trợ (đồng tài trợ) đến 50 triệu đồng. Với số tiền tài trợ (đồng tài trợ) trên 50 triệu đến 200 triệu đồng, Giám đốc Quỹ đề xuất Chủ tịch Hội đồng quản lý xem xét, quyết định.

Trường hợp số tiền này trên 200 triệu đồng, Giám đốc Quỹ đề xuất Hội đồng quản lý trình Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất