2013 sẽ có hệ thống giám sát đầu tư công

Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, dự án hiện đang trong giai đoạn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và sẽ trình thẩm định, phê duyệt đầu tư trong đầu tháng 10-2011.

2013 sẽ có hệ thống giám sát đầu tư công ảnh 1

Dự án “Hệ thống thông tin phục vụ theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước” được giao cho Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì. Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào vận hành vào cuối năm 2013.

Tại buổi hội thảo mới đây, ông Mai Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu về dự án “Hệ thống thông tin phục vụ theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước”.

Đây là dự án được thực hiện theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 về phê duyệt Chương trình quôc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Mục tiêu dự án là nhằm xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan của các Bộ, ngành và địa phương;

Trong đó, dự án sẽ được đầu tư về hệ thống thiết bị kỹ thuật để xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống thông tin phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước;

Xây dựng cơ sở dữ liệu các quy định, hướng dẫn về quản lý đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước và các văn bản liên quan; Xây dựng cơ sở dữ liệu về các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước; Các phần mềm ứng dụng để cập nhật và tra cứu các thông tin; Quy trình quản lý chất lượng thông tin và dữ liệu của Hệ thống thông tin theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự án hiện đang trong giai đoạn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và sẽ trình thẩm định, phê duyệt đầu tư trong đầu tháng 10/2011. Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào vận hành vào cuối năm 2013.

Khi dự án chính thức vận hành sẽ góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động giám sát, đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước nói riêng, quản lý hoạt động đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước nói chung.

(Vietstock)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Kinh tế Việt Nam: Nhiệm vụ bất khả thi

Kinh tế Việt Nam: Nhiệm vụ bất khả thi

(ĐTTCO) - Trong số tháng 5, chúng tôi đã cho rằng thị trường chứng khoán (TTCK) nhiều khả năng giao dịch dao động hoặc giảm điểm và nhận định này cũng thể hiện trong tháng 7.