2012: Tỷ trọng đầu tư công sẽ giảm mạnh

2012: Tỷ trọng đầu tư công sẽ giảm mạnh ảnh 1

Báo cáo về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 được gửi tới đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, cho biết tỷ trọng đầu tư công năm 2012 dự kiến sẽ sụt giảm khá mạnh.

Theo đó, ở mức tăng trưởng dự kiến đạt từ 6-6,5%, dự kiến năm 2012, tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động vào khoảng 980-1.000 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 33,5-34% GDP, tăng 12,8-15,5% so với ước thực hiện năm 2011.

Cụ thể, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách khoảng 180.000 tỷ đồng, tăng khoảng 2,9%. Vốn trái phiếu chính phủ 45.000 tỷ đồng, bằng năm nay.

Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước khoảng 55.000-56.000 tỷ đồng, chiếm 5,6% tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, tăng 10-12%.

Tăng cao nhất, từ khoảng 20-26,5% và chiếm đến 41,8-43%, là nguồn vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân.

Dự kiến khoảng 175.000 tỷ đồng là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 6,1% và chiếm 17,5-18% tổng nguồn vốn.

Như vậy, với dự kiến huy động trên đây, tỷ trọng đầu tư công năm 2012 sẽ chiếm khoảng 39,5-40,3% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, trong khi năm 2011 chiếm 41,7% và giai đoạn 2006-2010 lên tới 44,3%.

Về khả năng cân đối vốn, bản báo cáo đã đưa ra thông tin đáng chú ý. Đó là tổng hợp nhu cầu vốn của các bộ, ngành, địa phương từ ngân sách nhà nước năm 2012 khoảng 400 tỷ đồng, bằng 2,6 lần so với kế hoạch năm nay. Và sau khi rà soát kỹ nhu cầu cần thiết là khoảng trên 300.000 tỷ đồng.

Báo cáo cũng nêu rõ các quy chế phân cấp quản lý đầu tư công cũng sẽ được nghiên cứu sửa đổi ngay trong năm sau, đảm bảo nguyên tắc chỉ quyết định đầu tư khi đã xác định rõ về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn ở từng cấp ngân sách.

(VnEconomy)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất