1.400 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân trong 15 ngày

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15-1-2013 ước tính đạt 25,7 nghìn tỷ đồng, bằng 3,1% dự toán năm.

1.400 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân trong 15 ngày ảnh 1 
Trong tổng số trên, thu nội địa đạt 17,5 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô đạt 3 nghìn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 5 nghìn tỷ đồng.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước là 6,1 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 3,6 nghìn tỷ đồng, bằng 3,4%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,6%.

Ngoài ra, thu thuế thu nhập cá nhân là 1,4 nghìn tỷ đồng, bằng 2,6%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 380 tỷ đồng, bằng 2,7% dự toán năm; thu phí, lệ phí 185 tỷ đồng, bằng 1,8% dự toán năm.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/1/2013 ước tính đạt 33,9 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5% dự toán năm.

Như vậy, cân đối thu chi ngân sách tháng 1/2013 là thâm hụt 8,2 nghìn tỷ đồng.

Trong khoản chi ngân sách thì phần chi đầu tư phát triển chiếm 5,1 nghìn tỷ đồng, bằng 2,9%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 24,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7% dự toán năm; chi trả nợ và viện trợ 4,6 nghìn tỷ đồng, bằng 4,3% dự toán năm.

(Vneconomy)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giá điện thiếu minh bạch

Giá điện thiếu minh bạch

(ĐTTCO)-Những ngày qua, nhiều người dân phản ánh tình trạng hóa đơn thanh toán tiền điện của gia đình tăng cao từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng trên mỗi hộ. Điều này gây nên bức xúc trong dư luận khi nhiều người nhận định đây là mức tăng không hợp lý.