105.000 tỷ đồng phát triển Kon Tum đến năm 2020

(ĐTTC) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020. Ước tính tổng nhu cầu vốn đầu tư để phát triển Kon Tum khoảng 103.000-105.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2011-2015 khoảng 32.000-33.00 tỷ đồng và giai đoạn 2016-2020 khoảng 70.000-71.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, giai đoạn 2011-2015 tỷ lệ đô thị hóa tỉnh Kon Tum chiếm 46,1% và khoảng 53,3% vào năm 2020. Phấn đấu xây dựng TP Kom Tum trở thành đô thị loại 2 trước năm 2020. Hình thành mạng lưới đô thị chính như: cửa khẩu Bờ Y, thị xã (Plei Kần, Đắk Tô) và các thị trấn (Đắk Hà, Đắk Glei, Sa Thầy, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đắk Tân, Mô Rai).

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14,7%; GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 27,9 triệu đồng/người (gấp 2 lần so với năm 2010) và đạt 53,2 triệu đồng/người vào năm 2020 (gấp 1,9 lần so với năm 2015).

Tỉnh Kon Tum hình thành, phát triển 3 vùng kinh tế động lực. Cụ thể, phát triển TP Kon Tum gắn liền với các KCN Hòa Bình, Sao Mai và các khu đô thị mới xung quanh trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ của tỉnh. Vùng Tây Bắc phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu Bờ Y và thị trấn Plei Kần thành trung tâm liên kết kinh tế tam giác phát triển 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Phía Đông tập trung phát triển huyện Kon Plông và khu du lịch sinh thái Măng Đen thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng hiện đại.

Quy hoạch tổng thể giai đoạn 2011-2020, tỉnh Kon Tum ưu tiên đầu tư 47 dự án thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị, môi trường, khu công nghiệp, giáo dục - y tế, văn hóa - thể thao… Trong đó, có 5 dự án Trung ương đầu tư, 28 dự án địa phương quản lý và 14 dự án sản xuất kinh doanh kêu gọi đầu tư.

Minh Tuấn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vietnam Airlines và trật tự ưu tiên các gói giải cứu kinh tế

Vietnam Airlines và trật tự ưu tiên các gói giải cứu kinh tế

(ĐTTCO)-Trong báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2020 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty Kiểm toán Deloitte cho biết do nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, nên khả năng hoạt động liên tục của hãng phụ thuộc sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ, cũng như việc được gia hạn thanh toán các khoản vay phải trả từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp và diễn biến của dịch bệnh.