10 tháng, bội chi ngân sách 44.600 tỷ đồng

10 tháng, bội chi ngân sách 44.600 tỷ đồng ảnh 1

Từ dữ liệu của Bộ Kế hoạch - Đầu tư cung cấp tại Hội nghị giao ban sáng 26-10, ước tính bội chi ngân sách nhà nước tính đến giữa tháng 10-2011 khoảng 44.565 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 10 ước đạt 23.960 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15-10 đạt 529.925 tỷ đồng, bằng 89,1% dự toán năm.

Trong tổng số thu kể trên, thu nội địa đạt 323.645 tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán năm; thu từ dầu thô đạt 81.000 tỷ đồng, bằng 116,9 dự toán; thu từ hoạt động xuất khẩu đạt 120.920 tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 101.142 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán năm; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 56.300 tỷ đồng, bằng 77,3% dự toán; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 67.800 tỷ đồng, bằng 84,3% dự toán; thu từ thuế thu nhập các nhân đạt 29.600 tỷ đồng, bằng 102,4% dự toán; thu phí xăng dầu đạt gần 8.200 tỷ đồng, bằng 69,6%; thu phí, lệ phí đạt 5.900 tỷ đồng, bằng 73,6% dự toán.

Về chi ngân sách nhà nước, ước 15 ngày đầu tháng 10 đạt khoảng 30.140 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 10, tổng chi ngân sách đạt 574.490 tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán năm (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 113.500 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán năm); chi phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý hành chính (bao gồm cả chi cải cách tiền lương) đạt 377.485 tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán; chi trả nợ và viện trợ đạt gần 78.080 tỷ đồng, bằng 90,8% dự toán.

“Chi ngân sách nhà nước trong kỳ đã đảm bảo thanh toán nghĩa vụ nợ của ngân sách, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu hoạt động của bộ máy nhà nước, tập trung xử lý các nhu cầu phát sinh, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội” - báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư nêu rõ.

(LĐ)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất