UBND tỉnh thu hồi đất

Hỏi: - Tháng 3-2000, UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định thu hồi hơn 4.000m2 đất của tôi với lý do đất thuộc địa giới hành chính thị trấn Buôn Hồ. Gần đây, Phòng Địa chính huyện lại xác định lô đất của tôi nằm một phần trong quy hoạch xây dựng bệnh viện huyện. Vậy quyết định thu hồi đất nêu trên của tỉnh đúng hay sai?

Lê Văn A (Krong Buk, Đắk Lắk)

Trả lời: - Theo Điều 27 Luật Đất đai năm 1993 (áp dụng đối với trường hợp UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất của ông vào tháng 3-2000), trong trường hợp thật cần thiết, Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và người bị thu hồi đất được đền bù thiệt hại. Cụ thể hơn, đất sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng gồm có: đất sử dụng xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội; đất sử dụng xây dựng các công trình thuộc các ngành và lĩnh vực sự nghiệp về kinh tế, giáo dục, y tế... Như vậy, nếu việc thu hồi đất của UBND tỉnh nhằm vào những mục đích trên thì việc thu hồi đất đó phù hợp quy định.

Theo phản ánh của ông, chỉ một phần lô đất của ông nằm trong quy hoạch xây dựng bệnh viện. Nhưng phần đất còn lại dùng để làm gì ông không nói rõ, vì vậy chúng tôi chưa thể tư vấn tiếp được. Nếu có căn cứ rõ ràng về việc đất của ông bị thu hồi được sử dụng sai mục đích, ông có thể gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết.

Luật gia NGUYỄN VĂN KHÔI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dự án - đầu tư

Quy hoạch - Đô thị