Tặng cho nhà chưa có giấy chủ quyền

Hỏi: - Cha mẹ tôi có 3 người con, trong đó chỉ có tôi ở cùng nhà để chăm sóc cha mẹ. Cha mẹ tôi cho phép tôi đứng tên làm giấy chủ quyền căn nhà do cha mẹ tạo lập. Tuy nhiên, 2 người em của tôi lại không đồng ý. Vậy, cha mẹ tôi phải làm sao cho hợp luật?

Đinh Thị Bảy (quận 3, TPHCM)

Trả lời: - Khoản 1, Điều 118, Luật Nhà ở năm 2014 quy định: “Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây: a) Có giấy chứng nhận theo quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này; b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn; c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Vì vậy, nếu nhà chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng) thì cha mẹ của bà chưa thể làm thủ tục tặng cho nhà cho bà.

Để hoàn tất thủ tục tặng cho nhà, trước tiên cha mẹ bà cần làm thủ tục xin cấp chủ quyền nhà cho mình. Sau khi đã được cấp sổ hồng, cha mẹ bà có thể làm thủ tục tặng cho nhà cho bà hoặc lập di chúc cho phép bà được thừa kế nhà.

Luật gia NGUYỄN VĂN KHÔI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dự án - đầu tư

Quy hoạch - Đô thị