Người thừa kế ở nước ngoài bán nhà

Hỏi: - Trước khi qua đời, ông bà ngoại tôi có để lại một căn nhà nhưng không để lại di chúc. Nay, gia đình bên ngoại tôi muốn bán căn nhà để chia tiền cho những người thừa kế. Hiện nay mẹ tôi đang định cư ở nước ngoài. Xin hỏi, mẹ tôi có phải về nước để cùng ký hợp đồng bán nhà hay không?

 Lê Thị Thanh Hoa (Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời: - Do ông bà ngoại của bà khi chết không để lại di chúc để định đoạt căn nhà của mình nên mẹ bà và những người thừa kế khác thuộc hàng thừa kế thứ nhất cùng được thừa hưởng căn nhà. Khoản 1, Điều 126 Luật Nhà ở  năm 2014 quy định: “Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu”.

Vì vậy, nếu mẹ bà không thể về Việt Nam để cùng ký tên vào hợp đồng bán nhà là tài sản chung của nhiều đồng thừa kế thì có thể liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để làm giấy ủy quyền cho bà hoặc bất kỳ người nào theo ý muốn được thay mặt mẹ bà làm thủ tục bán phần nhà thuộc sở hữu của mẹ bà trong căn nhà bà ấy là đồng thừa kế. Trong trường hợp mẹ bà không đồng ý bán nhà, theo Điều 126 Luật Nhà ở, các sở hữu chung khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Luật gia NGUYỄN VĂN KHÔI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dự án - đầu tư

Quy hoạch - Đô thị