Ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất

HỎI: - Khi gia đình tôi làm sổ đỏ, Chi cục thuế yêu cầu chúng tôi đóng tiền sử dụng đất là 304 triệu đồng. Do khó khăn, gia đình tôi chỉ thu xếp được 94 triệu đồng, nhưng Chi cục thuế nói chỉ được nợ tối đa 50%, phần còn lại phải đóng từ nay đến cuối năm. Như vậy có đúng không? Nếu được chấp thuận nợ tiền sử dụng đất thì gia đình tôi có nhận được sổ đỏ có ghi nợ trên sổ đỏ hay không?

Vi Thị Phương Thảo (Bà Rịa-Vũng Tàu)

TRẢ LỜI: - Theo Khoản 8, Điều 2 Nghị định 120/2010 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 198/2004 về thu tiền sử dụng đất), hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định mà chưa có khả năng tài chính để nộp có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi “nợ tiền sử dụng đất” trên giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận.

Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận và được trả nợ dần là 5 năm; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1-3-2011 (thời điểm Nghị định 120/2010 có hiệu lực) mà chưa thanh toán nợ thì nay được áp dụng quy định về thanh toán nợ tại Nghị định 120/2010 (thời hạn tối đa là 5 năm kể từ ngày 1- 3- 2011).

Như vậy, gia đình bà được ghi nợ và trả nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 120/2010 của Chính phủ.

Luật gia NGUYỄN VĂN KHÔI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dự án - đầu tư

Quy hoạch - Đô thị