Di chúc thừa kế nhà không được công chứng

Hỏi: - Cha tôi qua đời năm 2010, mẹ tôi qua đời năm 2011. Sau khi cha tôi mất, anh em chúng tôi tìm thấy một tờ di chúc của ông viết năm 2003. Di chúc này chỉ có chữ ký của cha mẹ tôi, không được công chứng hoặc chứng thực của chính quyền. Nội dung di chúc là yêu cầu tất cả anh em chúng tôi cùng sử dụng căn nhà và tài sản hiện có, không được bán. Tôi nghe nói, bản di chúc như thế không có giá trị vì không được công chứng hoặc chứng thực. Trường hợp này, pháp luật quy định như thế nào?

Phạm Văn Ba (quận Thủ Đức, TPHCM)

Trả lời: - Khoản 4, Điều 652 Bộ luật Dân sự quy định: Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp nếu có đủ các điều kiện: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép; nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

Vì vậy, di chúc do cha mẹ ông lập dù không được công chứng, chứng thực vẫn có thể được xem là hợp pháp nếu đảm bảo được các điều kiện nêu trên.

Luật gia NGUYỄN VĂN KHÔI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dự án - đầu tư

Quy hoạch - Đô thị