Chỉ chủ hộ được chuyển nhượng đất

Hỏi: - Gia đình tôi có 1.900m2 đất nông nghiệp đã được cấp sổ đỏ do mẹ tôi đứng tên chủ hộ. Tôi là anh lớn, sau tôi còn có 1 người em. Do cần vốn làm ăn nên tôi muốn chuyển nhượng phần đất của mình trong sổ đỏ gia đình cho người khác. Xin hỏi, tôi có được quyền chuyển nhượng phần đất của mình không?

Nguyễn Thanh Đại (huyện Bến Cát, Bình Dương)

Trả lời: - Điều 107 Bộ Luật Dân sự quy định: Chủ hộ là đại diện của hộ gia đình trong các giao dịch dân sự vì lợi ích chung của hộ. Cha, mẹ hoặc một thành viên khác đã thành niên có thể là chủ hộ… Giao dịch dân sự do người đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cả hộ gia đình.

Như vậy, khi đất được cấp cho hộ gia đình thì chủ hộ sẽ đại diện cho hộ gia đình thực hiện các giao dịch liên quan đến diện tích đất được cấp vì lợi ích chung của hộ. Ông chỉ là một thành viên trong gia đình. Vì ông không phải là chủ hộ và cũng không được chủ hộ ủy quyền đại diện cho hộ gia đình nên không được quyền chuyển nhượng đất.

Luật gia NGUYỄN VĂN KHÔI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dự án - đầu tư

Quy hoạch - Đô thị