Bồi thường đất khi có chênh lệch với sổ đỏ

Hỏi: - Tôi có thửa đất nông nghiệp do thừa kế để lại và đã được cấp sổ đỏ hợp pháp. Đến nay, khi địa phương làm thủ tục thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp, kết quả đo đạc trên thực tế ghi nhận số diện tích không đúng như sổ đỏ. Vậy chúng tôi sẽ được bồi thường theo diện tích nào?

Nguyễn Minh Vỹ (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương)

Trả lời: - Điều 12 Nghị định 47/2014 ngày 15-5-2014 của Chính phủ (quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất) có quy định về việc bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất. Theo đó, nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất sẽ bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm sẽ bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế. Trong trường hợp diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp sẽ được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

Cần lưu ý, đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có sẽ không được bồi thường về đất.

Luật gia NGUYỄN VĂN KHÔI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dự án - đầu tư

Quy hoạch - Đô thị