Ha Tinh expected to receive 4 million cargoes via seaport in 2020

SGI
The Lao – Viet International Port Joint Stock Company said that two foreign and Vietnamese container ships carrying 20,000 tons of coal and more than 3,000 tons of equipment transiting through Laos have just docked in Vung Ang Port, Ha Tinh Province. 

Ha Tinh expected to receive 4 million cargoes via seaport in 2020

In 2019, the company received hundreds of Vietnamese and foreign container ships through the port with the cargo tonnage of more than 3.5 million tons, up 29 percent compared to last year, reaching 122.36 percent of the plan.

Total revenue reached more than VND 194 billion (US$ 8.3 million), exceeding 7.9 percent compared to last year, reaching 100.1 percent of the plan.

The profit after tax reached more than VND 9 billion (US$ 387,069), and the average income of employees was VND 9.5 million (nearly US$ 409) per person every month. 

In 2020, the company targets to welcome nearly 4 million tons of cargoes through the port and unloading cargoes.

By Duong Quang- Translated by Huyen Huong

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ông vua đồ cổ

Ông vua đồ cổ

(ĐTTCO) - Ông Hoàng Văn Cường sinh năm 1949 tại Huế. Xuất thân trong một gia tộc mấy đời có truyền thống mua bán đồ cổ. Tuy nhiên, thời binh đao loạn lạc, hoàn cảnh cuộc sống gia đình nghèo khó lại đông anh em, Hoàng Văn Cường đã rời xa vòng tay cha mẹ, rời bỏ quê hương vào Sài Gòn kiếm sống từ lúc vừa tròn 10 tuổi.