Để “Hòn ngọc viễn Đông” tỏa sáng

Để “Hòn ngọc viễn Đông” tỏa sáng

(ĐTTCO) - Quốc hội ban hành Nghị Quyết 54 cho phép TPHCM thí điểm cơ chế đặc thù, cũng như Chính quyền TPHCM đang nỗ lực xây dựng TPHCM trở thành một TP thông minh và xây dựng phía Đông trở thành đô thị sáng tạo, đã tạo ra nhiều động lực, khát vọng đưa TPHCM  trở lại đúng tên gọi “Hòn ngọc viễn Đông”.

4.0 Cuộc cách mạng chính sách và tư duy

4.0 Cuộc cách mạng chính sách và tư duy

(ĐTTCO) - Thế giới ngày nay đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của toàn cầu hóa, sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ theo xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), và Việt Nam không nằm ngoài quy luật của sự thay đổi.
Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển

Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển

(ĐTTCO) - Tại cuộc họp bàn về nhiệm vụ trọng tâm đặt ra năm 2019, theo Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2019 với chỉ tiêu GDP 6,6-6,8%; lạm phát khoảng 4%, kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%…
Tái cấu trúc thị trường tài chính

Tái cấu trúc thị trường tài chính

(ĐTTCO) -Thị trường tài chính (TTTC) đóng vai trò quan trọng, chủ chốt đối với tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô. Luân chuyển vốn thông suốt của khu vực tài chính sang khu vực kinh tế thực, phân bổ vốn hiệu quả vào các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, hỗ trợ khu vực tư nhân - động lực chính của tăng trưởng. 

TP Hồ Chí Minh - Đô thị thông minh và hành trình hướng tới 4.0

TP Hồ Chí Minh - Đô thị thông minh và hành trình hướng tới 4.0

(ĐTTCO) - Cuối tháng 11-2017, UBND TPHCM đã phê duyệt đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh (ĐTTM) giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025”. Như vậy, để trở thành ĐTTM trong thời gian 4 năm và tầm nhìn cho 5 năm nữa để hướng đến cuộc CMCN 4.0, là công việc hết sức bộn bề và đầy thách thức. 
Hiện thực hóa đô thị sáng tạo phía Đông

Hiện thực hóa đô thị sáng tạo phía Đông

(ĐTTCO) -Với vị trí và vai trò TPHCM lựa chọn địa bàn phía Đông với diện tích 22.000ha gồm 3 quận (2, 9 và Thủ Đức) để quy hoạch xây dựng đô thị sáng tạo là ý tưởng đúng đắn rất đáng trân trọng và cần ủng hộ. 
Bộ Trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng: Đột phá tư duy tiếp cận 4.0

Bộ Trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng: Đột phá tư duy tiếp cận 4.0

(ĐTTCO) - Internet vạn vật (IoT) là công nghệ nền tảng của cuộc CMCN 4.0. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, những vật vô tri vô giác cất tiếng nói và giao tiếp với nhau và với con người. Chúng ta đã quen với thế giới 7 tỷ người, nhưng thế giới với hàng ngàn tỷ sự vật tham gia chưa thể tưởng tượng được.
Nông nghiệp  thích ứng  4.0

Nông nghiệp thích ứng 4.0

(ĐTTCO) -Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh trên thế giới và tác động đến nhiều lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp thông minh 4.0. Tuy nhiên, để nông nghiệp không bị lạc hậu, thích ứng với tình hình mới, việc triển khai các chương trình nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao... đang được quan tâm đầu tư.