Thông tin Tài chính-Ngân hàng (18-4)

(ĐTTCO)- OCB vừa thông qua kế hoạch kinh doanh OCB năm 2016 với các chỉ tiêu như tổng tài sản trên 65.000 tỷ đồng, tăng 31%;  tổng huy động: trên 59.000 tỷ đồng, tăng 35%; tổng dư nợ tín dụng: 36.694 tỷ đồng, tăng 25%; vốn điều lệ: 5.000 tỷ đồng; nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở mức an toàn. OCB chia cổ tức bằng tiền mặt với mức cổ tức là 4,5%. Trong năm 2015, tổng tài sản của OCB tăng 26,5% so với năm 2014, huy động vốn tăng 26,6%; dư nợ tín dụng tăng 19,7%; số lượng khách hàng tăng 19,3%; lợi nhuận trước thuế đạt 267 tỷ đồng; chỉ số ROE đạt 5,9%; nợ xấu 1,9%.

Indian Overseas Bank tại TPHCM đã được NHNN chấp thuận đề nghị thu hồi giấy phép mở văn phòng đại diện tại TPHCM. Trong thời hạn tối đa 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy phép, Indian Overseas Bank phải thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại TPHCM, trong đó lưu ý việc hoàn trả giấy đăng ký hoạt động, nộp con dấu, thanh lý hợp đồng thuê trụ sở và thanh toán các nghĩa vụ, khoản nợ khác (nếu có) với cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam; đồng thời phải niêm yết Quyết định thu hồi giấy phép tại trụ sở của văn phòng đại diện trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận quyết định này.

NH liên doanh Việt – Nga (VRB) đã được tham gia hệ thống thanh toán KFT của NH Ngoại thương Nga do NHNN ban hành. NHNN yêu cầu VRB thực hiện theo cam kết và thỏa thuận ký kết với VTB và các NH thành viên; chấp hành đúng các quy định về quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, thực hiện các quy định, quy trình quản lý rủi ro theo các nguyên tắc quản lý rủi ro, kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong các giao dịch điện tử, duy trì hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cần thiết để đảm bảo sự hoạt động liên tục, an toàn của hệ thống. Đồng thời, VRB phải báo cáo NHNN về kết quả triển khai thanh toán bằng nội tệ của VRB qua hệ thống KFT trong khuôn khổ Tổ công tác Việt - Nga về hợp tác liên NH.

Yên Lam

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quy hoạch - Đô thị

Không gian sống