CTN chi 20 tỷ mua cổ phiếu quỹ

CTN sẽ mua lại số cổ phiếu đang sở hữu bởi Tổng công ty cổ phần Vinaconex (mã VCG) để làm cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu dự kiến mua là 2.016.900 cổ phần tương đương 28,98% số cổ phiếu lưu hành
Ngày 21-3-2014, CTCP Xây dựng Công trình ngầm (mã CK: CTN) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014.

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh

CTN chi 20 tỷ mua cổ phiếu quỹ ảnh 1 
Đại hội đã thông qua kết quả kinh doanh của năm 2013 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 210,9 tỷ - giảm 39% so với năm 2012 và bằng 101,2% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 là 501 triệu đồng- giảm 40,5% so với năm 2012 và bằng 24,43% kế hoạch. Tuy nhiên thu nhập bình quân đầu người của nhân viên CTN vẫn được giữ ở mức tương đương với năm trước là trên 6 triệu đồng.

Tỷ lệ trả cổ tức cho năm 2013 chỉ là 3% thay vì 5% như kế hoạch.

Năm 2014, CTN đặt kế hoạch doanh thu là 271,9 tỷ - tăng 29% so với năm 2013. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 4,84 tỷ và tỷ lệ cổ tức lại được dự tính là 5%.

Công ty dự tính đầu tư 2,94 tỷ vào tài sản cố định cho sản xuất kinh doanh chính. Số tiền đầu tư này nhiều gấp 4,5 lần so với năm 2013.

Chi hơn 20 tỷ mua lại cổ phiếu từ VCG để làm cổ phiếu quỹ

Đại hội cũng thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ. Theo đó, CTN sẽ mua lại số cổ phiếu đang sở hữu bởi cổ đông lớn của công ty: Tổng công ty cổ phần Vinaconex (mã VCG) để làm cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu dự kiến mua là 2.016.900 cổ phần tương đương 28,98% số cổ phiếu lưu hành và tỷ lệ sở hữu cổ phiếu quỹ sau khi mua là 30%. Nguồn vốn sử dụng để mua là thặng dư vốn cổ phần.

Việc CTN mua số cổ phiếu thuộc phần sở hữu của VCG làm cổ phiếu quỹ được trình bày là do thực hiện chương trình tái cấu trúc vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty Vinaconex, bảo đảm tính ổn định của doanh nghiệp sau thoái vốn của cổ đông lớn.

Theo đề nghị của VCG và cũng là theo chủ trương của nhà nước thì giá mua cổ phiếu không được dưới mệnh giá. Theo đó, nếu giá tham chiếu tại ngày thực hiện giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng mệnh giá thì giá mua là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu giá tham chiếu tại ngày thực hiện giao dịch lớn hơn mệnh giá thì giá mua là giá tham chiếu đó. Đóng cửa ngày 25/03/2014, giá cổ phiếu CTN là 9.400 đồng.

Cổ đông lớn VCG có quyền lợi liên quan trực tiếp đến việc này nên không được tham gia biểu quyết, tuy nhiên cũng không quan trọng vì tổng số cổ phần được biểu quyết còn lại đã đồng ý 100%.

(TTVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quy hoạch - Đô thị

Không gian sống