Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh

Ngày 17-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương cùng dự.

Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ảnh 1

Đến tháng 9-2011, cả nước có trên 600.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (2005), 1 triệu hộ kinh doanh cá thể, 133.000 hợp tác xã và trang trại, khoảng 2 triệu doanh nhân.

Khu vực doanh nghiệp đóng góp trên 70% nguồn thu ngân sách nhà nước, thu hút 7,4 triệu lao động, tham gia tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, góp phần tham mưu xây dựng đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, bảo đảm mọi doanh nghiệp đều hoạt động bình đẳng trước pháp luật.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Việc tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ doanh nhân phát triển lớn mạnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, sự phát triển nhanh, bền vững, độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Khác với các nước khác, ở nước ta phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển.

Bởi vậy, doanh nhân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh cần có ý chí, quyết tâm làm giàu chính đáng, đồng thời tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội...

Đội ngũ doanh nhân không thể phát triển nếu tách rời người lao động, do vậy cùng với xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân cần hết sức quan tâm chăm lo người lao động.

(SGGP)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đơn hàng dệt may tiếp tục sụt giảm mạnh

Đơn hàng dệt may tiếp tục sụt giảm mạnh

(ĐTTCO)-Hội Dệt may thêu đan TPHCM cho biết, đơn hàng may mặc của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn liên tục suy giảm, chỉ bằng 40% so với cùng kỳ năm 2019.