Vốn thiếu, giải ngân chậm

(ĐTTCO) - Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công của 53/56 bộ, ngành trung ương và 63 tỉnh, thành phố do Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) tổng hợp, cho thấy 5 tháng đầu năm đã giải ngân khoảng 80.800 tỷ đồng trong kế hoạch 251.400 tỷ đồng (32,6% kế hoạch). Tỷ lệ giải ngân đầu tư công hiện nay được đánh giá thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm trước. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vôn đầu tư công, Bộ KH-ĐT đang trình Chính phủ một nghị quyết về giải ngân đầu tư công.

Hơn 900 dự án khởi công mới

Tổng số vốn chi cho đầu tư phát triển năm 2016 được Quốc hội thông qua khoảng 254.900 tỷ đồng, nhưng đến nay Chính phủ mới quyết định giao hơn 251.400 tỷ đồng, còn gần 1.500 tỷ đồng chưa giao. Theo kế hoạch đã được phê duyệt năm nay phần vốn đầu tư cân đối từ ngân sách địa phương 131.200 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương khoảng 123.700 tỷ đồng (gồm 73.700 tỷ đồng vốn trong nước và khoảng 50.000 tỷ đồng vốn vay nước ngoài). Số liệu của Bộ KH-ĐT cũng cho thấy 5 tháng đầu năm 2016 có 903/4.894 dự án đầu tư công được khởi công mới, giảm 268 dự án so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách trung ương bố trí cho các dự án khởi công mới gần 13.000 tỷ đồng, giảm 2.095 tỷ đồng.  

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm nay đạt 32,2% kế hoạch năm, thấp hơn cùng kỳ các năm trước (năm 2015 đạt 33,2% kế hoạch; năm 2014 đạt 36,8%). Riêng trong 5 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt khoảng 20,9% kế hoạch năm, thấp hơn rất nhiều so với con số Bộ KH-ĐT công bố dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương về tình hình giải ngân vốn đầu tư công.

(Theo số liệu Bộ Tài chính)

Ngoài ra, Bộ KH-ĐT đã rà soát và chuyển hơn 5.996 tỷ đồng vốn đầu tư công đã phân bổ trong năm 2015 sang năm 2016 để tiếp tục giải ngân. Số vốn này chủ yếu tập trung ở các dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở Quốc hội do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư (khoảng 838 tỷ đồng), Văn phòng Trung ương Đảng (khoảng 212 tỷ đồng), Văn phòng Quốc hội (148 tỷ đồng), Văn phòng Chính phủ (151 tỷ đồng), TP Hải Phòng (222 tỷ đồng), TP Hà Nội (175,2 tỷ đồng).

 Qua rà soát tình trạng giải ngân vốn đầu tư công nửa đầu năm nay, Bộ KH-ĐT đã cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và Hội nhà báo Việt Nam, dù 2 cơ quan này đã được Quốc hội thông qua kế hoạch vốn. Nguyên nhân do các dự án không đủ thủ tục phê duyệt đầu tư. Đối với hoạt động đầu tư công từ nguồn trái phiếu chính phủ (TPCP), trong năm 2016 Chính phủ sẽ huy động khoảng 60.000 tỷ đồng, đến nay đã giao cho các bộ, ngành, địa phương hơn 40.000 tỷ đồng, số còn lại sẽ được giao trong thời gian tới. Vốn TPCP được giải ngân 5 tháng đầu năm thấp so với yêu cầu. Trong khi đó, nguồn vốn TPCP ghi trong kế hoạch năm 2015 được kéo dài sang năm 2016 lên đến hơn 15.000 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng khoảng 6.000 tỷ đồng nhưng chưa được các bộ, ngành thanh toán, giải ngân.

Giải ngân 4,75 tỷ USD vốn ODA

Để thực hiện các dự án đầu tư công trong năm nay, Chính phủ dự kiến giải ngân khoảng 4,75 tỷ USD vốn vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Tính đến hết tháng 6, tỷ lệ giải ngân vốn ODA tại các dự án đầu tư công trên cả nước ước đạt 1,85 tỷ USD, thấp hơn cùng kỳ năm trước khoảng 4%. Trong đó vốn vay đạt 1,75 tỷ USD, vốn viện trợ không hoàn lại đạt 100 triệu USD.

Vốn thiếu, giải ngân chậm ảnh 1

Nhiều công trình dự án trọng điểm quốc gia đã sử dụng vốn ODA
và vốn vay ưu đãi hiệu quả. Ảnh: Đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

Như vậy trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đạt khoảng 75,7 tỷ USD. Cũng trong thời gian này, tổng giá trị các hiệp định vay vốn mới được ký kết đạt khoảng 2,56 tỷ USD; tổng vốn ODA đã ký kết hiệp định vay vốn nhưng chưa giải ngân đạt 22,6 tỷ USD. Từ kết quả này, dự kiến giải ngân trong giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 20,95 tỷ USD. Trong đó nguồn vay ODA cân đối vào ngân sách trung ương 5 năm tới khoảng 10,9 tỷ USD, vốn sự nghiệp khoảng 1,95 tỷ USD, vốn ODA cho các địa phương vay lại để bù đắp bội chi ngân sách khoảng 2,1 tỷ USD. Nguồn vay ODA dành cho DNNN vay lại đạt 6 tỷ USD. Cụ thể, các DNNN sẽ được vay lại nguồn vay ODA của Chính phủ trong 5 năm tới là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 3,6 tỷ USD, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) 2,1 tỷ USD.

Nhìn chung tiến độ giải ngân đầu tư công trong những tháng đầu năm nay chưa đạt yêu cầu đề ra. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ KH-ĐT đã đề nghị Chính phủ ban hành một nghị quyết về giải ngân đầu tư công nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc hiện nay.

Đăng Tuân

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất