Thành lập Quỹ phát triển DNNVV

Ngày 17-4, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ các doanh nghiệp này có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ.

Thành lập Quỹ phát triển DNNVV ảnh 1
Theo đó, ngân sách Nhà nước sẽ cấp 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ các doanh nghiệp này nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và được miễn nộp các loại thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quỹ có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, nguồn vốn ủy thác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam để tạo nguồn vốn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quỹ thực hiện hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua phương thức ủy thác cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc các ngân hàng thương mại đủ điều kiện cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu vay vốn đáp ứng quy định.

Theo Quyết định, Quỹ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay nếu có đủ 6 điều kiện. Đó là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi thuộc Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ; chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ; phải đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh; có khả năng trả nợ trong thời hạn quy định tại hợp đồng tín dụng đã ký kết; thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật hiện hành; doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ thì không được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước.

Mức vốn cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án đó (không bao gồm vốn lưu động) nhưng không quá 30 tỷ đồng.

Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của người vay và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng tối đa không quá 7 năm.

Trường hợp đặc biệt, đối với những dự án có chu kỳ sản xuất dài, cần thời hạn vay vốn lớn hơn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ quyết định thời hạn cho vay nhưng không quá 10 năm.

Căn cứ tình hình thị trường tín dụng, Bộ Tài chính quy định mức lãi suất cho vay của Quỹ theo từng thời kỳ để làm cơ sở cho Quỹ thực hiện nhưng không vượt quá 90% mức lãi suất cho vay thương mại.

Lãi suất cho vay được áp dụng thống nhất cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực và đối tượng ưu tiên của Quỹ.

Việc thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những giải pháp nằm trong Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đó.

TTXVN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Kết nối lãnh đạo doanh nghiệp hậu khủng hoảng

Kết nối lãnh đạo doanh nghiệp hậu khủng hoảng

(ĐTTCO) – Nhân kỷ niệm 15 đồng hành cùng doanh nhân Việt, Công ty sách Alpha Books tổ chức buổi hội thảo “Kết nối lãnh đạo xuyên khủng hoảng” diễn ra ngày 21-11 tại Trung tâm hội nghị Metropole, 216 Lý Chính Thắng, Q3, TPHCM, làm cầu nối đưa các doanh nghiệp, các nhà quản lý, các startup trẻ Việt Nam đến gần nhau hơn.