Tháng 4-2018: Báo cáo Bộ Chính trị về xử lý các dự án thua lỗ

(ĐTTCO)-Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ năm Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

PVTex đầu tư với nguồn vốn khoảng 7.000 tỷ đồng nhưng hoạt động thua lỗ

PVTex đầu tư với nguồn vốn khoảng 7.000 tỷ đồng nhưng hoạt động thua lỗ

 Phó Thủ tướng cho rằng, việc xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, công việc đề ra, đạt kết quả tích cực ban đầu.
Tình hình tại doanh nghiệp, dự án có chuyển biến tích cực như Công ty cổ phần DAP 1 Đình Vũ - Hải Phòng, Thép Việt - Trung đã bù đắp được chi phí sản xuất, kinh doanh và bắt đầu có lãi; một số dự án, doanh nghiệp đã khởi động lại và duy trì sản xuất khá ổn định, giá bán cao hơn chi phí biến đổi nên đã giảm lỗ; một số công ty như PVTEX Đình Vũ - Hải Phòng, Ethanol Quảng Ngãi đã có hướng xử lý rõ hơn, khắc phục các vướng mắc về kỹ thuật, hợp tác để khởi động nhà máy, hợp tác để tìm kiếm thị trường tiêu thụ...

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh những vướng mắc, tồn tại về hợp đồng EPC và tài chính của một số dự án, doanh nghiệp vẫn còn chậm được xử lý theo đúng chủ trương, thời hạn đề ra. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu với việc xử lý vướng mắc, tồn tại về hợp đồng EPC và quyết toán dự án, các tập đoàn, doanh nghiệp chậm nhất trước tháng 6-2018 phải hoàn thành phương án xử lý theo các bước: đàm phán, thống nhất giải pháp xử lý đến thuê tư vấn và hỗ trợ của Bộ Tư pháp trong trường hợp khởi kiện ra tòa án, trọng tài.
Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2017, kết quả xử lý các sai phạm phát hiện sau kiểm toán, thanh tra, điều tra và kế hoạch năm 2018 gửi Bộ Công thương trong tháng 3 để tổng hợp, bổ sung vào báo cáo chung của Ban chỉ đạo.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả 1 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị; Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội trong tháng 4-2018.

LÂM NGUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất