Tháng 4: Tổng điều tra doanh nghiệp

Bắt đầu từ tháng 4-2012, sẽ tiến hành tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, trải qua hai giai đoạn cụ thể. Giai đoạn 1 thu thập thông tin của các cơ sở thuộc khu vực doanh nghiệp bắt đầu tiến hành ngày 1-4. Giai đoạn 2 thu thập thông tin của các cơ sở thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể bắt đầu tiến hành ngày 1-7. 
 

Tháng 4: Tổng điều tra doanh nghiệp ảnh 1 
Ảnh minh họa  

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1271/QĐ-TTg) nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu… đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2011 của các chuyên ngành có liên quan đến doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (số lượng, số lao động, vốn, tài sản, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện đầu tư…).

Cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ 2013 - 2017 của ngành thống kê, các Bộ, ngành và địa phương...

Phạm vi và đối tượng điều tra của Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính,  sự nghiệp năm 2012 là toàn bộ các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các ngành kinh tế quốc dân trên cả nước (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đã được điều tra trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011).

Các đơn vị điều tra của Tổng điều tra này được chia thành 4 khối: 1- Khối doanh nghiệp; 2- Khối hành chính sự nghiệp; 3- Khối cá thể; 4- Khối tôn giáo.

Nội dung điều tra của cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 gồm 5 nhóm thông tin: 1-  Thông tin nhận dạng cơ sở; 2- Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; 3- Thông tin về kết quả sản xuất, kinh doanh, tình hình hoạt động; 4- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; 5- Thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thức cho biết, cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp lần này được thực hiện kết hợp với hai cuộc điều tra thống kê định kỳ của năm 2012, là điều tra doanh nghiệp và điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể. Ðiều đó cho phép tập trung nguồn lực cho việc chỉ đạo và thu thập thông tin, đồng thời giảm bớt gánh nặng cung cấp thông tin cho các đơn vị điều tra.

Tất cả các thông tin thu thập được từ các đơn vị điều tra sẽ được tổng hợp chung phục vụ cho mục đích thống kê trong cả nước.

Được biết, trước đó, nước ta đã thực hiện 3 cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp vào các năm 1995, 2002 và 2007.

Kết quả cho thấy, số lượng các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp ở nước ta đã tăng lên nhanh chóng. Tại thời điểm 1-7-2007 cả nước có hơn 4 triệu cơ sở, tăng gần 44% so thời điểm năm 2002 và gấp gần hai lần so thời điểm năm 1995.

(Chinhphu)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất