Số doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh

(ĐTTCO)-Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ KH-ĐT), trong tháng 9-2017, số doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh cả về số lượng và vốn đăng ký so với tháng 8.
 

Số doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh

Cụ thể, trong tháng 9, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.610 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 80.566 tỷ đồng, giảm 30,6% về số doanh nghiệp và giảm 38,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 9 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 11,7% so với tháng trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 là 64.022 lao động, giảm 37,0% so với tháng trước.

Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh cho rằng, sự sụt giảm trên có nguyên nhân do tháng 9-2017 là tháng 7 âm lịch nên người kinh doanh không muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp.

So với tháng 8-2017, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 9 trên cả nước là 1.946 doanh nghiệp, tăng 21,2%; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.564 doanh nghiệp, giảm 6,2%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 2.877 doanh nghiệp, tăng 36,4%; Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 982 doanh nghiệp, giảm 14,3%.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 93.967 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 902.682 tỷ đồng, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng qua là 2.144.034 tỷ đồng.

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất