Siêu ủy ban cần cán bộ giỏi

(ĐTTCO) - Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (siêu ủy ban), đang được Bộ KH-ĐT gấp rút hoàn thiện trước khi báo cáo Thủ tướng.
Trao đổi với ĐTTC, ông PHAN ĐỨC HIẾU, Phó Viện trưởng, Viên nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), cho rằng bên cạnh hành lang pháp lý, rất cần tuyển cán bộ, chuyên gia giỏi để vận hành hiệu quả siêu ủy ban.
PHÓNG VIÊN: - Thưa ông, cách thức để chuyển một tập đoàn, tổng công ty (TĐ, TCT) nhà nước về siêu ủy ban sẽ được thực hiện thế nào?
Ông PHAN ĐỨC HIẾU: - Lộ trình này liên quan đến trình tự, thủ tục chuyển quyền sở hữu từ một cơ quan nhà nước này sang cơ quan nhà nước khác. Việc chuyển giao quyền sở hữu giữa 2 cơ quan nhà nước chưa có tiền lệ, hiện chỉ có sự chuyển giao giữa cơ quan nhà nước và Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), theo quy định trong Thông tư 118 của Bộ Tài chính.
Trình tự chuyển giao giữa 2 cơ quan nhà nước trong thời gian tới sẽ được quy định trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này sẽ quy định rõ trách nhiệm của các bên chuyển giao.
 Tinh thần đề án xây dựng dự thảo nghị định là hình thành cơ quan chuyên môn cao, chuyên nghiệp và có cái nhìn của nhà đầu tư. Nếu đáp ứng được yêu cầu này, việc điều phối hoạt động siêu ủy ban cũng giống như một TĐ đa quốc gia trong khu vực. Thách thức lớn nhất không phải là kinh doanh nguồn vốn, mà là thu hút được nhân sự có trình độ chuyên môn, có được cơ chế để tuyển chuyên gia giỏi về quản lý vốn.
Về lộ trình, CIEM chưa được giao làm việc này, theo Nghị quyết của Trung ương việc này sẽ được thực hiện trong năm 2018. Khi nghị định có hiệu lực việc chuyển giao các TĐ, TCT nhà nước về siêu ủy ban sẽ được thực hiện ngay. Việc chuyển giao không đơn giản, nên phải xây dựng khung pháp lý về chuyển giao; ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của siêu ủy ban; ban hành quy chế của Chính phủ xử lý tất cả vấn đề liện quan đến chuyển giao doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
Về mặt kinh tế việc chuyển giao TĐ, TCT về siêu ủy ban tương tự như cổ phần hóa DNNN, có xác định trách nhiệm, giá trị tài sản, có ký biên bản bàn giao giữa cơ quan chuyển và cơ quan nhận.
Siêu ủy ban cần cán bộ giỏi ảnh 1 Ảnh minh họa. 

- Trong năm 2018 sẽ chuyển giao toàn bộ TĐ, TCT hay chỉ chuyển giao một số, thưa ông?
- Việc chuyển giao TĐ, TCT nhà nước về siêu ủy ban là chuyển giao quyền sở hữu vốn nhà nước, bao gồm 9 quyền được quy định trong dự thảo nghị định, trong đó có quyền bổ nhiệm cán bộ, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, quyền quyết định các vấn đề đầu tư tài chính…
Hiểu nôm na là chuyển giao quyền sở hữu DNNN, không phải chuyển giao DN. Theo đề án thành lập siêu ủy ban đã được Bộ Chính trị thông qua, sẽ chuyển giao 21 TĐ, TCT. Nhưng qua đợt rà soát, có ý kiến cho rằng cần rà soát tiếp để xác định đúng hơn đối tượng chuyển giao là DN quy mô lớn, quan trọng, thuộc diện Nhà nước nắm giữ lâu dài. 
Sơ bộ thấy rằng có 2 DN là TCT Giấy, TCT VTC không đáp ứng được tiêu chí quy mô, không cần thiết chuyển giao về siêu ủy ban, mà chuyển giao về SCIC. Như vậy, thời gian tới sẽ chuyển giao 19 TĐ, TCT nhà nước về siêu ủy ban, trong đó có cả SCIC. Có thể hình dung siêu ủy ban là công ty mẹ, trong đó có 19 công ty con.
Cơ chế quản lý của siêu ủy ban so với SCIC như nhau, đều là cơ quan thay mặt Chính phủ thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu theo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN.
-Vậy siêu ủy ban có chịu trách nhiệm về tình hình kinh doanh lỗ lãi tại các TĐ, TCT?
- Theo quy định, hiệu quả sản xuất kinh doanh do HĐQT, tổng giám đốc TĐ, TCT chịu trách nhiệm trực tiếp. Siêu ủy ban chịu trách nhiệm về quyền đại diện chủ sở hữu vốn được giao, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về tổng giá trị tài sản nhà nước đã giao cho quản lý, ít nhất phải bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. 
Siêu ủy ban là  cơ quan nhà nước chuyên trách, chuyên nghiệp và hiệu quả, nên phải có một đội ngũ chuyên gia, cán bộ phù hợp để quản lý các TĐ, TCT; đồng thời phải tuân thủ quy định về cơ chế hoạt động, quản lý tài chính, lao động, tiền lương, cán bộ như một cơ quan nhà nước.
Cơ quan soạn thảo luôn mong muốn thu hút được các chuyên gia đầu ngành về siêu ủy ban để quản lý TĐ, TCT, nhưng do sự ràng buộc về cơ chế hoạt động của một cơ quan nhà nước, nên cán bộ dự kiến của siêu ủy ban vẫn là điều chuyển từ cơ quan khác về, ít nhất trong giai đoạn đầu chưa có thay đổi gì lớn. Đến nay ngoài Chủ tịch mới điều động, hơn chục cán bộ quản lý từ các bộ, ngành biệt phái về siêu ủy ban vẫn ăn lương tại SCIC.
- Ủy ban có 19 TĐ, TCT nhà nước với nguồn vốn rất lớn. Theo ông các cán bộ siêu ủy ban có quá sức khi quản lý nguồn vốn lớn này?
- 19 TĐ, TCT có vốn chủ sở hữu nhà nước 821.000 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản lên tới trên 1,5 triệu tỷ đồng, tương đương 50% giá trị tài sản của toàn bộ DN 100% vốn nhà nước.
Con số này so với vốn của một TĐ đa quốc gia trong khu vực vẫn còn nhỏ. Nên về chuyên môn, năng lực để điều hành, kinh doanh nguồn vốn này không phải là quá sức.
- Xin cảm ơn ông.

Đăng Tuân (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất