SBT dự kiến thu 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

(ĐTTCO) - HĐQT của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) đã chính thức thông qua việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) theo phương thức phát hành riêng lẻ với tổng giá trị lên đến 1.200 tỷ đồng. 

SBT dự kiến thu 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Theo đó, SBT dự kiến thực hiện phát hành 1.200 TPCĐ với mệnh giá mỗi TPCĐ 1 tỷ đồng, dự kiến thu về 1.200 tỷ đồng. Kỳ hạn tối thiểu của TPCĐ 3 năm, lãi suất dự kiến 3,5%/năm. Thời điểm phát hành cụ thể sẽ được thỏa thuận giữa SBT và NĐT, nhưng trong không quá 90 ngày kể từ ngày nhận được chấp thuận phát hành của UBCKNN. 
Dự kiến, TPCĐ quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ thành CP phổ thông sau 1 năm kể từ thời điểm hoàn tất phát hành. Các vấn đề liên quan đến giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi và các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển đổi TP sẽ do HĐQT quyết định. 
Theo SBT, nguồn vốn huy động lần này sẽ được sử dụng để tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư vào các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là các sản phẩm thuộc dòng organic, cũng như tiếp tục phát triển hệ thống sản xuất và phân phối bền vững. 
Trên thực tế, nguồn vốn này cũng giúp công ty tái cấu trúc tài chính theo hướng lành mạnh hơn, tiếp tục giảm nợ ngắn hạn, chuyển dịch cơ cấu vốn theo hướng dài hạn và an toàn, đảm bảo nguồn lực tài chính ổn định, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các NĐT chiến lược đã tham gia mua cổ phần của doanh nghiệp. Hiện nay, SBT đang từng bước hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức thực hiện quản trị rủi ro dựa trên nền tảng “3 vòng bảo vệ” theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực này.

Hải Hồ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất