Ninh Thuận: Thuê tư vấn ngoại lập quy hoạch

Ninh Thuận là tỉnh đầu tiên của cả nước thuê tư vấn nước ngoài (Tập đoàn Monitor, Hoa Kỳ và Arup, Anh) lập quy hoạch chiến lược tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Dự kiến ngày 10-12 tỉnh sẽ tổ chức hội nghị công bố quy hoạch này và kêu gọi xúc tiến đầu tư. ĐTTC đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Thanh (ẢNH), Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

PHÓNG VIÊN: - Thưa ông, dựa vào những thành công nào để Ninh Thuận đặt niềm tin vào Tập đoàn Monitor?

Ninh Thuận: Thuê tư vấn ngoại lập quy hoạch ảnh 1

-Ông NGUYỄN ĐỨC THANH: -  Đây là một trong những đơn vị tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới. Họ đã từng tư vấn cho thành phố Dubai ở Saudi Arabia, nhiều dự án tại New Zealand. Đối với Việt Nam, Monitor đã tiếp cận một số nơi, nhưng Ninh Thuận là tỉnh đầu tiên được Chính phủ cho phép một công ty nước ngoài là Monitor tư vấn, lập quy hoạch chiến lược tổng thể.

Sản phẩm của họ đã được UBND tỉnh Ninh Thuận đệ trình và vào tháng 7-2011 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Ninh Thuận đến năm 2020. Qua đây thể hiện rõ năng lực, kết quả công việc của tập đoàn này.

- Nhà đầu tư có tâm lý sợ tư duy nhiệm kỳ khi thay đổi lãnh đạo chủ chốt của tỉnh trong quá trình họ đang đầu tư. Vậy Ninh Thuận có cam kết gì đối với nhà đầu tư khi mời họ về?

- Tất cả dự án triển khai hiện nay đều mang tính quy hoạch phát triển dài hạn. Vì vậy tiềm năng lợi thế sẽ được khai thác trên nền quy hoạch có tính hệ thống, xuất phát từ lợi thế có sẵn với tầm nhìn đến năm 2020 và xét đến 2030. Khi triển khai, các dự án đi theo phải tính đến dài hạn, bền vững.

Với quy hoạch đến năm 2020, Ninh Thuận đã có 10 năm ổn định, đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư. Mặt khác, quy hoạch cũng đã dựa vào chủ trương của Nhà nước, đề xuất các giải pháp, định hướng chung gắn liền với danh mục các dự  án đã được quy hoạch.

Trên cơ sở đó, cam kết lớn nhất của tỉnh là làm theo quy hoạch dài hạn. Cơ chế chính sách tỉnh áp dụng cũng nằm trong khung chính sách của Nhà nước nhưng ở mức ưu đãi nhất, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, chúng  tôi đang xây dựng mô hình mới là Văn phòng phát triển kinh tế giống như Cơ quan phát triển của Singapore, để hỗ trợ nhà đầu tư từ khâu chọn lọc, lập, triển khai và quản lý dự án.

Những dự án triển khai tại Ninh Thuận thực hiện theo quy định của pháp luật. Do đó, dù có thay đổi về mặt nhân sự chủ chốt cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nhà đầu tư.

- Ông kỳ vọng thế nào trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực kinh tế mũi nhọn hiện nay?

- Sau khi công bố quy hoạch, quy mô nguồn vốn, dự kiến từ nay đến năm 2020 bình quân mỗi năm thu hút 10.000 tỷ đồng, trong đó bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, FDI và các nguồn vốn khác.

Quy hoạch phát triển của Ninh Thuận trong giai đoạn tới dựa trên 4 cụm ngành kinh tế trụ cột là năng lượng sạch, du lịch, nông lâm thủy sản, sản xuất chế biến và 2 ngành phụ trợ là giáo dục đào tạo, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Mục tiêu đến năm 2020, 6 cụm ngành này đóng góp 91% GDP của tỉnh và giải quyết 85% nhu cầu lao động.

Ninh Thuận: Thuê tư vấn ngoại lập quy hoạch ảnh 2

Cà Ná, một trung tâm du lịch tương lai của Ninh Thuận.

Cụ thể, về năng lượng, Ninh Thuận sẽ trở thành trung tâm năng lượng sạch mà trọng tâm là điện hạt nhân và năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, năng lượng mặt trời).

Về du lịch, phát triển toàn diện các thế mạnh của Ninh Thuận gồm du lịch biển, sinh thái, văn hóa và dịch vụ du lịch. Xây dựng 5 khu du lịch biển ở Bình Tiên, Vĩnh Hy, Bình Sơn, Ninh Chữ, Mũi Dinh, Cà Ná; xây dựng câu lạc bộ 200 du thuyền tại vịnh Vĩnh Hy; đầu tư một số resort và 3 sân gofl tiêu chuẩn quốc tế. Trên cơ sở phát triển du lịch, đến năm 2015 Ninh Thuận hình thành chuỗi đô thị gồm TP loại 2 Phan Rang - Tháp Chàm và 6 đô thị loại V. 

- Vậy trong bối cảnh cắt giảm đầu tư công hiện nay có ảnh hưởng đến đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh?

- Mục tiêu chung của cả nước hiện nay là tập trung kiềm chế lạm phát, thắt chặt đầu tư công, thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình quản lý. Vì vậy tỉnh Ninh Thuận cũng phải thực hiện theo tinh thần chung. Liên quan đến nguồn vốn, trong những năm đầu thực hiện chiến lược quy hoạch, chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt những dự án liên quan đến đầu tư công.

Do đó, chúng tôi sẽ tái cơ cấu nguồn vốn làm sao để có hiệu quả cao, tập trung vào các dự án hạ tầng thiết yếu để kết nối liên vùng giữa các khu kinh tế trọng điểm, các hạ tầng hồ đập đáp ứng nguồn cấp nước, dự án phát triển sản xuất công - nông nghiệp.

Mặt khác, chúng tôi sẽ kêu gọi các nguồn vốn ODA đầu tư vào hạ tầng,  đô thị từ các nhà đầu tư đến từ Bỉ, Đức, Nhật Bản.

Dựa vào chiến lược quy hoạch tốt, bằng các hoạt động xúc tiến kêu gọi FDI vào 6 nhóm ngành kinh tế trụ cột nhằm mục đích tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, đến nay Ninh Thuận đã thu hút được 200 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn khoảng 20.000 tỷ đồng, 2/3 trong số đó là những dự án có tính khả thi cao do nhà đầu tư có tiềm lực thực hiện.

- Khi nền kinh tế chưa hồi phục, kêu gọi đầu tư vào thời điểm này có thiếu khả thi và để lại những hệ quả xấu?

- Trong tình hình kinh tế khó khăn của thế giới và trong nước, trong ngắn hạn việc thực hiện quy hoạch của Ninh Thuận sẽ gặp một số khó khăn. Vì thế, để vượt qua và phát triển phải có giải pháp tốt để tận dụng, tạo điều kiện và tranh thủ thời cơ. Các nhà đầu tư cũng sẽ xem xét lại đầu tư theo hướng có hiệu quả hơn.

Bên cạnh khuyến khích, tỉnh cũng tăng cường quản lý nhà nước trong việc rà soát những dự án đối với các nhà đầu tư thiếu năng lực, không có điều kiện… để thay thế những nhà đầu tư mới có năng lực qua các cam kết cụ thể về tiến độ đầu tư, cam kết vốn, ký quỹ.

- Xin cảm ơn ông.

Minh Tuấn (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất